Banner

TopBanners

Nacházíte se zde: Home Aktuality Zprávy Dukovanští jsou vzdělaní
Dukovanští jsou vzdělaní PDF Tisk Email
Středa, 31 Říjen 2018 12:46

Provoz Jaderné elektrárny Dukovany přináší pracovní uplatnění širokému spektru zaměstnanců. Z pohledu úrovně získaného vzdělání patří mezi podniky s nejvyšší vzdělaností svých zaměstnanců. Díky charakteru výroby koncentruje přímo v elektrárně, ale také u svých dodavatelů vysoký počet zaměstnanců nejen s vysokoškolským vzděláním, ale také s vysokým stupněm odbornosti.

Nejde však jen o vzdělání, ale také o samotné osobnostní profily a schopnosti, proto každý, kdo do elektrárny vstupuje, musí projít psychodiagnostickým vyšetřením. Kladný výsledek pak umožní vstupovat do jaderného zařízení. Své uplatnění zde mají nejen absolventi vysokých škol, ale také studenti středních škol s maturitou a částečně i studenti odborných učňovských oborů. U všech těchto skupin jsou kladeny požadavky na velmi vysoké odborné i praktické znalosti svého oboru. V Dukovanech pracuje 35 %  zaměstnanců s vysokoškolským vzdělání, 53 % se středoškolským vzděláním a 12 % vyučených zaměstnanců.

Elektrárna má dlouhodobý zájem o ty nejlepší, proto má dlouhodobě zavedený program spolupráce se středními i vysokými školami, díky kterým se daří vyhledávat nadané studenty a spolupracovat s nimi. K tomu využívá vzdělávací akce jako např. Letní univerzita či Jaderná maturita nebo stipendijní programy. „V letošním roce splnilo 6 studentů ČVUT v Praze a VUT v Brně během letní stáže ty nejnáročnější psychologické testy a byla jim nabídnuta pozice operátora sekundárního okruhu. Všichni podepsali stipendijní smlouvy, které jim po zbytek studia zajistí finanční příspěvek, díky kterému mohou svoji maximální pozornost věnovat studiu a za pár let přinese zajímavou práci operátora jaderné elektrárny v Dukovanech nebo Temelíně,“ říká Miloš Štěpanovský, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.

Mezi zaměstnance s nejvyšší odborností a kvalifikací patří vedle operátorů blokových dozoren také například jaderní fyzici, v jejichž řadách jsou zastoupeny také ženy. Právě přítomnost žen na různých pozicích technických útvarů přispívá k vytváření přátelského pracovního prostředí i zdravou ctižádost mezi kolegy. Nejnáročnější příprava pro výkon funkce je kladena na obsluhu blokových dozoren, jejichž intenzivní příprava před výkonem této práce trvá minimálně dva roky. Je to také jediné pracoviště, kde pracují jen muži.

Nástupem do Dukovan však vzdělávání nekončí. Práce v jaderných elektrárnách klade na zaměstnance nároky na průběžné vzdělávání, zvyšování kvalifikací, odborností a zkušeností. Účastní se proto řady kurzů, školení i zahraničních stáží, aby sdíleli své poznatky a zkušenosti a využívali je při své činnosti. Zpětná vazba a sdílení dobrých praxí je jednou z cest, jak se zajímat o vývoj v dané oblasti a rozvíjet sebe samé i svoji profesi.

Jiří Bezděk