Banner

TopBanners

Nacházíte se zde: Home Aktuality Zprávy Nová trafostanice v ulici Manž. Curieových
Nová trafostanice v ulici Manž. Curieových PDF Tisk Email
Pátek, 26 Říjen 2018 06:58

Společnost E.ON každoročně navyšuje objem finančních prostředků do obnovy a posílení distribučního zařízení elektrické energie, čímž aktivně zajišťuje podmínky pro stále rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu a spolehlivost dodávky, současně způsobem šetrným k životnímu prostředí.

I ve Vašem městě, v lokalitě ulice manž.Curieových zrealizujeme v období říjen 2018 – březen 2019 rozsáhlou investiční akci v hodnotě cca 1,6 mil. Kč s názvem „Třebíč-Manž.Curieových,K&K: TS, kabel NN“, když posílíme v uvedené oblasti a ulici přibližně 200 m stávajícího kabelového vedení vysokého i nízkého napětí a vybudujeme novou trafostanici.  V roce 2018 se stavba bude týkat především vybudování nové trafostanice, v prvním čtvrtletí 2019 pak vlastní napojení kabelů vysokého a nízkého napětí do této trafostanice.

Vážení zákazníci, snažíme se, abyste byli co nejvíce spokojeni s kvalitou našich služeb. To je také důvodem, proč realizujeme tuto rekonstrukci sítě, která umožní spolehlivou a kvalitní dodávku elektrické energie do vašich odběrných míst, výrazně prodlouží životnost energetického zařízení a je také předpokladem pro další navyšování odběrných míst ve vaší obci.

Vzhledem k tomu, že s touto investiční akcí bude spojeno i přerušení dodávky elektrické energie na nezbytně nutnou dobu, žádáme vás tímto zdvořile o pochopení tohoto omezení, jež bude pro uvedenou investiční akci nezbytné.

O tomto plánovaném přerušení dodávky budeme informovat dle platné legislativy způsobem v místě obvyklým v součinnosti s vaším obecním úřadem např. vyvěšením na úřední desce.

Pro zjištění možnosti individuálního oznamování plánovaného přerušení dodávky el. energie kontaktujte prosím bezplatnou zákaznickou linku naší společnosti 800 77 33 22 nebo získáte informaci o plánovaném vypnutí na webových stránkách www.eon-distribuce.cz. .

E.ON