Banner

TopBanners

Nacházíte se zde: Home Aktuality Zprávy Zítra se koná jednání zastupitelstva
Zítra se koná jednání zastupitelstva PDF Tisk Email
Středa, 12 Září 2018 11:21

Zítra, ve čtvrtek 13. září, se sejdou zastupitelé města ke svému jednání, které proběhne v zasedací síni Městského úřadu na Masarykově náměstí. Začátek jednání je stanoven tradičně na šestnáctou hodinu.

Na programu budou kromě majetkových záležitostí i projekt podpory sociálních služeb, regenerace městské památkové zóny a sportovních aktivit. Zastupitelé také rozhodnou o dotaci Nemocnice Třebíč a Oblastní charitě Třebíč. Rozhodnutí padne také ve věci udělení Ceny města. Zajímavý bod bude určitě i Zpráva o činnosti rady města, kde rada těsně před komunálními volbami polotajně rozhodla o prodloužení nájemní smlouvy na kemp v Poušově o velmi dlouhou dobu, ačkoliv původní termín nájmu ještě dávno nevypršel. Diskuze se může strhnout i v bodu Různé.

Program jednání:

č.

Bod jednání / Předkladatel, Přizváni

ID

Čas

1.

Zahájení, schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 5/2018 a volba ověřovatelů zápisu
Předkládá: Ing. Pavel Janata
Přizváni:

16:00

2.

Informace o činnosti rady města
Předkládá: Ing. Pavel Janata
Přizváni:

16:05

3.

Vyřazení majetku VAK
Předkládá: Ing. Marie Černá
Přizváni:

16:10

4.

Prodej nemovitých věcí - Přerovského 150/11
Předkládá: Ing. Marie Černá
Přizváni:

16:15

5.

Prodej části pozemku - Novotný
Předkládá: Ing. Marie Černá
Přizváni:

16:20

6.

Prodej části pozemku - Uhlířovi
Předkládá: Ing. Marie Černá
Přizváni:

16:25

7.

Prodej části pozemku - Nováčková - GP
Předkládá: Ing. Marie Černá
Přizváni:

16:30

8.

Prodej části pozemku - Sobotková, Sobotka - GP
Předkládá: Ing. Marie Černá
Přizváni:

16:35

9.

Prodej části pozemku - E.ON DISTRIBUCE, a. s. - Na Kopcích - GP
Předkládá: Ing. Marie Černá
Přizváni:

16:40

10.

Prodej části pozemku - MVDr. Klouda
Předkládá: Ing. Marie Černá
Přizváni:

16:45

11.

Prodej částí pozemku - SVJ pro dům Družstevní 993, 994
Předkládá: Ing. Marie Černá
Přizváni:

16:50

12.

Směna částí pozemků - Dzurňák Pavel, Dzurňák Marcel - GP
Předkládá: Ing. Marie Černá
Přizváni:

16:55

13.

Darování části pozemku - Kraj Vysočina - GP
Předkládá: Ing. Marie Černá
Přizváni:

17:00

14.

Přijetí daru pozemků - od Kraje Vysočina
Předkládá: Ing. Marie Černá
Přizváni:

17:05

15.

Nabídka výkupu pozemků a částí pozemků - Spoluvlastníci lesa - nesouhlas
Předkládá: Ing. Marie Černá
Přizváni:

17:10

16.

Záměr prodeje částí pozemku - SVJ pro dům Na Kopcích 394 - nesouhlas
Předkládá: Ing. Marie Černá
Přizváni:

17:15

17.

Prodloužení lhůt - DELTA IGF PROPERTY Třebíč s. r. o.
Předkládá: Ing. Marie Černá
Přizváni:

17:20

18.

Prodej pozemků a částí pozemků - TTS energo s. r. o.
Předkládá: Ing. Marie Černá
Přizváni:

17:25

19.

Prodej částí pozemků - "Průmyslová zóna Rafaelova I"
Předkládá: Ing. Marie Černá
Přizváni:

17:30

20.

Žádost o finanční dar - Nemocnice Třebíč
Předkládá: Ing. Pavel Janata
Přizváni:

17:35

21.

Finanční dar - Dobročinný fond ViZa
Předkládá: Ing. Pavel Janata
Přizváni:

17:40

22.

Rozpočtové opatření č. 11/2018
Předkládá: Ing. Pavel Janata
Přizváni:

17:45

23.

Darování věcí movitých - Speciální mateřská škola Třebíč
Předkládá: Mgr. Pavel Pacal
Přizváni:

17:50

24.

Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního spolupodílu města pro dotace z Programu regenerace MPR a MPZ
Předkládá: MVDr. Pavel Heřman
Přizváni:

17:55

25.

Poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace MPR a MPZ
Předkládá: MVDr. Pavel Heřman
Přizváni:

18:00

26.

Navýšení finančního spolupodílu v rámci rezervy Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
Předkládá: MVDr. Pavel Heřman
Přizváni:

18:05

27.

Program regenerace MPZ Třebíč - aktualizace 2018
Předkládá: MVDr. Pavel Heřman
Přizváni:

18:10

28.

Obecně závazná vyhláška č. 5/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o vedení technické mapy města
Předkládá: Ing. Vladimír Kazda
Přizváni:

18:15

29.

Žádost Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč o dotaci
Předkládá: Ing. Marie Černá
Přizváni:

18:20

30.

Zásady pro financování sociálních služeb a služeb navazujících z rozpočtu města Třebíče pro rok 2019
Předkládá: Ing. Marie Černá
Přizváni:

18:30

31.

Program na podporu sportovních organizací pro rok 2019
Předkládá: Milan Zeibert
Přizváni:

18:40

32.

Udělení Ceny města Třebíče
Předkládá: Milan Zeibert
Přizváni:

18:45

33.

Různé
Předkládá: Ing. Pavel Janata

18:50

34.

Závěr Předkládá: Ing. Pavel Janata

18:55

Aktualizováno Středa, 12 Září 2018 11:32