Banner

TopBanners

Nacházíte se zde: Home Aktuality Zprávy Tři králové na JE Dukovany
Tři králové na JE Dukovany PDF Tisk Email
Pátek, 05 Leden 2018 08:00

Již tradičně navštěvuje v době svátků Tří králů delegace z východu také Jadernou elektrárnu Dukovany. Ne jinak tomu bylo v roce 2018, kdy 4. ledna přišli v oblecích tří králů za zdejšími energetiky ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek a jeho kolegové, sociální pracovníci charitních stacionářů. Kromě štědrých příspěvků od zaměstnanců dostali koledníci i chutný oběd v dukovanské závodní jídelně.

V čase oběda se zaměstnanci elektrárny potkali s koledníky v hale před jídelnou. Za zvuku kytar, tamburín a zpěvu koled se tak připojili k celostátní sbírce na pomoc potřebným. „Dobrý rok vám vinšujem a vše dobré přejem,“ srdečně a s úsměvem prozpěvovali koledníci. Po dvou hodinách koledování byly dvě pokladničky nadité penězi. „Zaměstnanci přispívali drobnými mincemi, městnali do malého otvoru pokladničky stokoruny a vyskytly se i vyšší částky. Děkujeme za tuto pomoc, ale i celoroční spolupráci při dalších sbírkách, dobrovolnických dnech a dalších důležitých charitních projektech,“ říká ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek.

Od 1. - 14. ledna 2018 pořádá Charita Česká republika na území ČR osmnáctý ročník Tříkrálové sbírky. Oblastní charita Třebíč zapojí do sbírky ve městech i na venkově opět přes tisíc koledníků. V obcích v okolí elektrárny Dukovany se také tradičně konají Tříkrálové sbírky i koncerty. V Hrotovicích se uskutečnil Tříkrálový koncert ve čtvrtek 4.1., ve Valči ho plánují na neděli 7.1., velký Tříkrálový průvod projde v sobotu 6.1. městem Náměšť nad Oslavou. Speciální Tříkrálová plavba se uskuteční také na Dalešické přehradě a to v neděli 14. ledna 2018. Ve 13 hodin vyplouvá loď Horácko se speciální královskou posádkou z přístaviště v Kramolíně.

K čemu posloužila v třebíčské Charitě Tříkrálová sbírka 2017 (vybráno bylo 2 416 865 Kč):

Do nového Azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy a pro Ranou péči Třebíč, která zde má své zázemí, se pořídilo vnitřní vybavení (stoly, skříně, PC, postele…), koupil se mycí stroj na podlahy pro rychlé mytí a vysušení.

Charitní pečovatelská služba získala nový automobil.

Uskutečnily se výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti v AMBRELE, nízkoprahovém klubu pro mládež.

V rámci projektu Důstojný život byl poskytnut příspěvek 2 seniorkám na Zakarpatské Ukrajině.

Dostala se materiální či finanční pomoc lidem, jejichž situace si vyžadovala mimořádné a rychlé řešení.

Jaký je záměr s Tříkrálovou sbírkou 2018 v Oblastní charitě Třebíč

Zrekonstruovat budovu Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč v ulici G. Sochora a rozšířit tak zázemí pro terénní službu a vybudovat další prostory pro Paprsek naděje - Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč.

Pokračovat v projektu Charitní záchranné sítě, která pomáhá lidem v tísni ve městech i obcích okresu Třebíč.

Podpořit fond humanitární pomoci pro rychlou pomoc lidem v krizových situacích.

Podpořit svozovou službu pro klienty terénních služeb.

Jana Štefánková