Banner

TopBanners

Nacházíte se zde: Home Aktuality Stíny Tři vůdci plavidel byli pod vlivem alkoholu
Tři vůdci plavidel byli pod vlivem alkoholu PDF Tisk Email
Pátek, 11 Srpen 2017 00:00

 

Víkendové kontroly na vodní hladině Dalešické přehrady odhalily další přestupky

Policisté z obvodního oddělení v Hrotovicích se uplynulou sobotu a neděli zaměřili na kontrolu dodržování právních předpisů ze strany osob, které se pohybují na nejrůznějších plavidlech po hladině Dalešické přehrady. Kontroly se zaměřily především na dodržování plavebního řádu, a to zejména ze strany vůdců malých plavidel a osob, které se pohybují na člunech nebo skútrech po vodní hladině. Akce se realizuje po celé léto zejména proto, že zde dochází k nárůstu přestupkového jednání na vodních cestách, zejména v rekreační

Policisté v průběhu uplynulé soboty a neděle zjistili při kontrolách vůdců malých plavidel ve třech případech - jednalo se o dva motorové čluny a jeden motorový vodní skútr - že byli vůdci těchto plavidel pod vlivem

Ve třech případech měly provedené dechové zkoušky pozitivní výsledky, které vykázaly hodnoty od 0,13 do 1,57 promile alkoholu. Tyto přestupky u třech vůdců plavidel nebylo možné vyřešit na místě uložením pokuty v příkazním řízení, proto je policisté zadokumentovali a předají je k vyřízení do správního řízení Státní plavební správě. Další vůdce plavidla nepředložil při kontrole lodní osvědčení ani průkaz vůdce malého plavidla. I jeho přestupek bude předán k řešení Státní plavební správě. Dalších sedm zjištěných přestupků policisté vyřešili na místě v příkazním řízení uložením pokut. Ve dvou případech neměli vůdce u sebe doklady opravňující ho k řízení člunu, ve čtyřech případech vůdci člunů pluli vyšší než povolenou rychlostí – jeli v tzv. skluzu a v jednom případě majitel vyvázal plavidlo mimo přístaviště. Jednalo se o malý kajutový člun, který se navíc začal v blízkosti pláže u Hartvíkovic potápět. Na místě zasahovali profesionální hasiči, kteří vůdci plavidla poskytli nezbytnou technickou pomoc. Z důvodu podezření na únik provozních kapalin ze člunu byl na místě přítomen také pracovník odboru životního prostředí, který nezjistil poškození životního prostředí.

 

Hrotovičtí policisté se v rámci kontrol zaměřují kromě kontroly pohybu plavidel po vodní hladině také na kontrolu dodržování dalších právních norem, které souvisejí s užíváním lesních pozemků a všech ostatních rekreačních ploch kolem přehrady. Patří mezi ně například zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě, zákaz stanování mimo vyhrazené stanové plochy. Kontroly se dotýkaly i parkování vozidel v blízkosti hráze a porušování dalších zákazů v blízkosti vodních toků. Zejména zákaz rozdělávání ohňů je za současných klimatických podmínek velice aktuální.

Hladina Dalešické přehrady, stejně jako všechny obce kolem této přehrady, patří do služební působnosti policistů z obvodního oddělení v Hrotovicích. Policejní hlídky mají pro svoji každodenní práci k dispozici kromě osobních automobilů také nízko ponorný motorový člun, se kterým v rámci běžného výkonu služby nebo při mimořádných opatřeních a akcích vyjíždějí na hladinu přehrady. Policisté provádějí dohled na vodní ploše v letní turistické sezóně téměř denně.

Pravidla plavby pro majitele soukromých plavidel jsou striktně vymezena právními předpisy. Plavební provoz upravuje vyhláška o pravidlech plavebního provozu, ve které jsou upraveny nejvyšší povolené rychlosti. Na Dalešické přehradě je vymezený prostor pro koupání a pohyb plavců ve vodě. S ohledem na ochranu plavců a břehů je povolena rychlost na rozlehlých vodních plochách do vzdálenosti 50 metrů od břehu nebo od vyznačených prostor pro koupání maximálně 10 kilometrů v hodině. Na ostatních vodních cestách do vzdálenosti 25 metrů. Pro většinu plavidel to prakticky znamená plutí ve výtlačném režimu a zákaz jízdy ve „skluzu“.

Na Dalešické přehradě budou policejní kontroly pokračovat po celou rekreační sezónu, protože z hlediska počtu rekreantů se jedná o velice významnou rekreační oblast.

Dana Čírtková

 

Aktualizováno Úterý, 08 Srpen 2017 16:05