Banner

TopBanners

Nacházíte se zde: Home Aktuality Komentáře Město je pro všechny
Město je pro všechny PDF Tisk Email
Středa, 15 Září 2021 13:32

Letos v srpnu vznikaly na silnicích v Třebíči viditelné změny, v podobě doplňování značení pro cyklisty. Přestože se u nás v Česku ani na Vysočině nejedná o novinky, v Třebíči ano, a tak jsme se v posledních dnech setkávali nejen se smíšenými reakcemi, ale zejména s jednoduchou otázkou PROČ, k čemu je to dobré.

Auta jako fenomén doby

Dopravní situace v Třebíči (a ve všech městech na středověkých půdorysech) je téměř na kritickém bodu. Když město vznikalo, chodili lidé pěšky a jezdily tu maximálně koňské povozy, postupem času (staletí) je nahradila auta. Půdorys města se ale nemění (pokud, tak velmi málo, nechceme ničit krásnou historii). Doba však jde dopředu obrovskou rychlostí, auto už není jedno v rodině, ale ve většině případů jedno na člověka. Lidé už nechodí do školy a do práce v místě bydliště, ale dojíždí. Pracovní nároky na člověka se zvyšují, pracovní doba bývá velmi nepravidelná a jen málokdo z nás má to štěstí, že může za vzděláním nebo prací dojíždět hromadnou dopravou nebo chodit pěšky. Důsledkem všech těchto skutečností jsou přeplněné ulice, přeplněná parkoviště, nekonečné zácpy a kolony aut, na denním pořádku.

Jak udržet auta na uzdě? Možností, jak to udržet na uzdě, je jen velmi málo. Buď postavíme více silnic (za cenu zničení historických domů, čtvrtí, zeleně), nebo budeme méně jezdit auty. O rozšiřování silniční sítě a tím pohodlnější život lidí se snaží všechna města, kraje i státy. Nesmí to být ale na úkor životního prostředí. Proto je cílem obcí, měst, krajů a států snaha o to, co nejvíce lidem zpříjemnit a umožnit alternativní možnosti cestování.

Chceme spalovat i vlastní tuky nebo jen benzín?

Jednou z těchto možností (kromě dalších, které jsou připravované) je zkvalitnění jízdy na kole nebo koloběžce po městě. Po vzoru dalších měst proto Třebíč připravila opatření, jejichž cílem je zkvalitnění a zejména umožnění bezpečného průjezdu cyklistů ulicemi našeho města, aniž by se ubíral prostor jiným druhům dopravy. Říkáte si, že tolik cyklistů, aby se pro ně pomalovalo tolik desítek metrů silnic, tady nejezdí. Ale to je otázka, nejezdí proto, že nechtějí, nebo proto, že je to nebezpečné? Ať tak či onak, bezpečnost VŠECH účastníků silničního provozu stojí nad vším. Ať jakékoli opatření zachrání jediný život, zabrání jedinému úrazu, má smysl.

Cyklodoprava je celosvětovým trendem, ekonomickou (za cenu nových pneumatik na auto pořídíte mnohdy kolo) a ekologickou (spaluje pouze tuky uživatele) záležitostí a udržitelným řešením dopravního provozu pro jakékoli město.

A když cyklistům umožníme bezpečnou jízdu, užijí si cesty po Třebíči kvalitněji, bezpečněji a častěji.

Co ty značky na silnicích vlastně znamenají pro řidiče aut a pro cyklisty?

  • Ochranné CYKLOPRUHY

Cyklopruhy umožňují úplné nebo částečné oddělení cyklistů od ostatních vozidel.

Pro CYKLISTY: cyklopruh je určen primárně pro vás, v cyklopruhu vás nesmí nikdo ohrozit. Přesto do cyklopruhu mohou vjet rozměrnější vozidla.

Pro ŘIDIČE: osobní auta do cyklopruhu primárně nesmí, pohodlně se vejdou do svého pruhu. Rozměrnější vozidla (autobusy, nákladní auta) mohou do cyklopruhu vjet, s ohledem na projíždějící cyklisty (v případě potřeby předjíždí s dostatečným odstupem tak, aby nebyl cyklista ohrožen).

  • CYKLOPIKTOGRAMY (cyklopiktokoridory)

Cyklopiktokoridory vedou v úsecích s užší silnicí, kam se nevejde ochranný cyklopruh. Je to značení v podobě opakujícího se symbolu cyklisty s dvojicí šipek (hustší v křížení silnice - křižovatkách, řidší pak v rovných úsecích).

Pro CYKLISTY: cyklopiktokoridor znamená pouze vyznačení doporučeného směru a místa pohybu cyklistů po silnici.

Pro ŘIDIČE: cyklopiktokoridor znamená upozornění, že v této části silnice se mohou pohybovat cyklisté. Cyklopiktokoridor mohou přejíždět řidiči nákladních i osobních aut, pouze musí dbát zvýšené opatrnosti.

V Třebíči se můžeme setkat také s CYKLOOBOUSMĚRKAMI, a to v ulicích s jednosměrným provozem, kde je nově umožněn obousměrný provoz jízdních kol. Cykloobousměrky jsou v ulicích Janouškova, Přerovského, Martinské náměstí a Benešova, podél školy. Dále jsou zde využity některé chodníky, kde je povolen vjezd jízdních kol.

Proč se nepostaví pro cyklisty oddělené cyklostezky?

Faktem je, že ve městě, v rámci historicky daných ulic, není možné oddělené cyklostezky budovat, není na to zkrátka místo. Na bezpečné stezky je nutné se nějak dostat a dosud to bylo možné jen ve společném provozu s auty bez jakýchkoliv upozornění anebo po chodnících. Sednout na kolo je tak pro mnohé spíše demotivující.

Město připravuje oddělenou cyklostezku od Palečkova mlýna na Vladislav a Náměšť nad Oslavou, cyklostezku na Dukovany, v rámci Třebíče se připravuje propojení železničního mostu s Borovinou a to podjezdem pod železniční tratí – kousek nad větrníkem. Tím se prodlouží trasa od Ptáčovského žlebu k nádraží, podél areálu Sokola až do Boroviny a dál do Starče, kde je stezka již v provozu.

Ačkoli je Třebíč kopcovité město, je zde poměrně velký počet lidí, kteří pro cesty po městě kolo využívají již nyní. Například na silnici první třídy v Brněnské ulici denně projede až 160 cyklistů. Buďme tedy ohleduplní, my všichni, účastníci silničního provozu, tedy chodci, cyklisté a řidiči a navzájem se na silnicích respektujme.

Trochu jinak je to na silnici I. třídy (státní silnice), kde by měli být cyklisté od automobilů oddělení zábranami. V případě Třebíče je to ulice Brněnská, kde denně projede až 160 cyklistů.

Irini Martakidisová