Banner

TopBanners

Nacházíte se zde: Home Aktuality Komentáře Zadávání zakázek Achillovou patou
Zadávání zakázek Achillovou patou PDF Tisk Email
Pátek, 11 Květen 2012 06:37

Po kritice sdělovacích prostředků neuzavřela rada města smlouvy o dílo na realizaci výměny oken šesti mateřských škol a školní jídelny. Zakázka na výměnu oken těchto zařízení, které jsou příspěvkovými organizacemi města a mají tedy stejného investora, byla rozdělena na sedm dílčích zakázek. To odporuje metodice ministerstva pro místní rozvoj, která zákon vykládá. Spekuluje se o tom, že to rada učinila jednak proto, aby snížila limit zakázky a nemusela se tak řídit tvrdším ustanovením Zákona o zadávání veřejných zakázek. Druhým důvodem mohla být příležitost, aby se oslovení uchazeči o zakázku rozdělili. V zadávacím řízení totiž město oslovilo ve všech případech stejné potenciální zhotovitele. Místostarosta Milan Zeibert (Břehy) nepřímo prohřešek potvrdil když tvrdil, že si rada ověřuje technickou stránku věci. Okna budou určitě vyměněna.

Dalším sporným rozhodnutím rady je zamítnutí námitek průhonické firmy Green Project proti vyloučení tohoto uchazeče z tendru na údržbu veřejné zeleně v zámeckém areálu.

Hodnotící komise firmu vyřadila, protože nedodala některé podklady, které stanoví vyhláška města. Firma se bránila tím, že komise nespecifikovala, které podklady nebyly dodány. Městská vyhláška je navíc závazná pro politiky a úředníky města, pro uchazeče je závazné znění zákona, který je městské vyhlášce pochopitelně nadřazen. Firma také upozornila na prazvláštní fakt, že ze soutěže byli vyřazeni všichni uchazeči až na jednoho, se kterým město uzavřelo smlouvu. Výběr byl proveden z jediného uchazeče!

I zakázka na údržbu městské zeleně nevybočila z nechvalně známého postupu města. Zakázka byla také rozdělena na několik dílčích zakázek. Mohl tím být opět porušen zákon.

František Ryneš