Banner

TopBanners

Nacházíte se zde: Home Aktuality Komentáře Vrátí Heřman s Pacalem hazard do hry?
Vrátí Heřman s Pacalem hazard do hry? PDF Tisk Email
Pátek, 27 Duben 2012 10:54

Na listopadovém zasedání zastupitelstva podala Marie Rynešová, tehdy ještě zastupitelka města za HZNR!, návrh na zrušení hazardu v Třebíči. I když byl řádně předložen v písemné formě, starosta Pavel Heřman (HZNR!) v rozporu se zákonem nedal hlasovat a zastupitelstvo kvapně ukončil. Někteří přítomní spekulovali, že provozovatelé heren vedení radnice zlobbovali. Na prosincovém zasedání tedy návrh přišel znovu.

Diskuze byla dlouhá a bouřlivá. Vedení města snášelo argumenty proti zákazu hazardu. Výpadek financí, strach ze soudních sporů, žádná kriminalita a pod. Nakonec však muselo ustoupit přesile zastupitelů. Ti schválili následující usnesení:
„Zastupitelstvo města rozhodlo vyjádřit vůli zrušit v mezích zákonných možností hazardní provozovny v Třebíči a dát podnět k přijetí obecně závazné vyhlášky k dosažení tohoto cíle.“

„Chceš-li zabít dobrou myšlenku, zřiď na ni komisi,“ zachoval se podle slov klasika Heřman.

 I stalo se. Třebíčské zastupitelstvo zřídilo pracovní skupinu, která dostala za úkol navrhnout, jak město zbavit hazardu. Komise se, stejně jako před tím zastupitelstvo, jednomyslně rozhodla hazard v Třebíči úplně zakázat vyhláškou. Na svém druhém zasedání zvolila ze dvou návrhů, které vypracoval finanční odbor, variantu podle nového Zákona o loteriích. Vyhlášku mělo schválit zastupitelstvo minulý čtvrtek. Jenomže na poslední chvíli byl tento bod z programu jednání vyňat!

To se nelíbilo Radimu Švejdovi (ČSSD). „Proč není vyhláška na stole, když komise jednomyslně schválila zrušení hazardu?“ ptal se rozhořčeně. Heřman zareagoval mimo mísu. „Pracovní skupina nerozhoduje, jen navrhuje. Vyhláška bude zastupitelstvu předložena ve variantách a oni budou hlasovat, pro kterou se rozhodnou.“ Zřejmě zapomněl, že už minulé zastupitelstvo o zrušení hazardu rozhodlo a nová vyhláška již byla ve dvou variantách vypracována a jedna z nich skupinou schválena.

Čertovo kopyto v Heřmanově prohlášení první rozpoznal Jaromír Barák (HZNR!). Je zřejmé, že se vedení města snaží úplný zákaz hazardu zpochybnit a zrušit. Proto by podle něho komise měla pracovat dál a zrušení hazardu pohlídat.

Místostarosta Pavel Pacal (Pro Třebíč) je povoláním učitel. Měl by tedy být proti hazardu již z principu. Ale nechová se podle toho. Prý je potřeba nejprve zhodnotit, kolik pracovních míst hostinským ubude, bude-li hazard zakázán a jaký ekonomický dopad to bude mít. Zastupitelé dostanou tyto informace, alternativy vyhlášky a teprve pak se rozhodnou. Času je prý do konce června dost. A i kdyby to bylo později, nic se nestane.

Zastupitel Zahrádka (KSČM) se ke Švejdovi i Barákovi přidal. V tisku se dočetl, že na radnici přišly tři dopisy, kde hostinští a právníci hazardních společností městu vyhrožují soudy. Ani Pacal, ani Heřman však nechtěli prozradit, kdo je autorem dopisů, jaký je jejich obsah a jakou tedy mají váhu. Prostě tuto informaci před kolegy zastupiteli svévolně utajili.

Heřman s Pacalem pořád opakovali, že ve hře je více alternativ. Z logiky věci tedy i alternativa zachování hazardu v nějakém rozsahu a formě. „Nemůžeme akceptovat jedinou alternativu, kterou navrhuje skupina,“ tvrdil dokola Pacal.

Předkládat návrhy usnesení ve variantách vymyslelo Maškovo vedení. Skrývá v sobě totiž záměr usnesení neschválit a nenést za neschválení odpovědnost. „Co bude, když neschválíme ani jednu variantu?“ ptal se tehdy teatrálně Heřman. „Nebude schváleno nic!“ rozhořčoval se z opozičních lavic. Nyní Maškovy praktiky oprášil. Když nebude schválena žádná vyhláška, bude hazard v Třebíči pokračovat nerušeně dál. 

Zastupitelstvo zřídilo pracovní skupinu proto, že problém zákazu hazardních přístrojů není jednoduchý. Členové skupiny mají za úkol problém nastudovat a navrhnout ostatním správnou alternativu řešení, fundovaně podloženou po stránce legislativní i praktické. Tedy žádné alternativy. Jenomže to se právě nezamlouvá Heřmanovi s Pacalem. Nevzdávají se tak lehko. Zkoušejí vrátit hazard do hry zadnímu vrátky. Podezření z korupce, které by s konečnou platností zažehnalo schválení vyhlášky o úplném zákazu hazardu, se znovu neodbytně vkrádá do myslí občanů. Možná nejde o korupci. Může to být začínající senilita nebo pokračující hloupost.

František Ryneš

Aktualizováno Pátek, 27 Duben 2012 11:06