Banner

TopBanners

Nacházíte se zde: Home

Reklama

Padne i žaloba? PDF Tisk Email
Zprávy
Pátek, 17 Červenec 2020 08:14

 

Včera odpoledne podala opoziční zastupitelka zvolená za Třebíč občanům! a dvojka krajské kandidátky Pro TOP Vysočinu, Blanka Kutinová, připomínku k novému územnímu plánu.

Téměř čtyři stovky občanů podpořily skutečný, velký obchvat a zároveň vyjádřily nesouhlas s průchvatem, který prosazuje současná třebíčská koalice. Právě díky nasbíraným podpisům se Blanka Kutinová stala tzv. zástupcem veřejnosti a může jejím jménem jednat s úředníky. Zároveň získala silnější právní postavení, které lze využít také v případném soudním sporu o trase obchvatu. Všem, kteří připomínku podepsali, zúčastnili se veřejného projednání územního plánu, sami dali připomínku nebo nás jakkoliv jinak podporují, velmi děkujeme.

TO!

 
Revitalizace Karlova náměstí: začaly přípravné práce PDF Tisk Email
Zprávy
Čtvrtek, 16 Červenec 2020 05:37

 

Centrum města Třebíče čekají v příštích měsících velké změny. Na řadu přichází dlouho očekáváná revitalizace Karlova náměstí. Celá stavba je rozplánovaná do 26 měsíců. aktuálně probíhá veřejná soutěž o zhotovitele zakázky a v případě, že soutěž proběhne bez problémů, letos v září začnou stavební práce.

Karlovo náměstí v novém uvidí lidé za dva roky, tedy v září roku 2022 a kromě veškerých sítí pod povrchem náměstí se mohou těšit na sjednocení ploch náměstí, zklidnění dopravy v centru města, nové zastávky MAD, úpravu zeleně, podzemní kontejnery na tříděný odpad, nový mobiliář, hned dva vodní prvky a další.

Příprava je v plném proudu

Některé přípravné práce začaly už v červnu. Občanů města, zejména řidičů, se tak už týkají některá omezení. Pro majitele parkovacích karet Karlovo náměstí sever, jih, Hasskova ulice, Martinské náměstí, Přerovského, Soukopova a Otmarova bude vyčleněna odstavná plocha v Otmarově ulici za tělocvičnou. Od 1. července bude vjezd na odstavnou plochu umožněn pouze majitelům parkovacích karet z uzavřených ulic.

Celý článek...
 
EDU po sedmé bezpečná PDF Tisk Email
Zprávy
Pátek, 10 Červenec 2020 06:14

 

Výsledkem několikadenních kontrol, které v průběhu května v Jaderné elektrárně Dukovany i přes přísná preventivní opatření prováděl tým inspektorů Státního úřadu inspekce práce, je vysvědčení, potvrzující funkční systém bezpečnosti práce a dodržování nastavených pracovních pravidel a legislativních předpisů. Podle závěrečné zprávy může spolu s Jadernou elektrárnou Dukovany titul Bezpečný podnik užívat i Jaderná elektrárna Temelín.

Tým inspektorů z Oblastního inspektorátů práce pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina prověřoval v květnu funkčnost systém a dodržování nastavených pravidel bezpečnosti ochrany a zdraví při práci. „Jako společnost provozující jaderná zařízení, vnímáme problematiku bezpečnosti vždy jako jednu z hlavních priorit,“ řekl o ocenění ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín a dodal: „Funkčnost systému řízení bezpečnosti práce pravidelně ověřujeme a kontrolujeme správnost nastavení kritérií, které chceme v oblasti bezpečnosti dosahovat. Audity systému řízení BOZP nám pomáhají dlouhodobě udržovat míru pracovních úrazů našich zaměstnanců i našich dodavatelů na minimální úrovni.

Celý článek...
 
Obchvat, ne průchvat! PDF Tisk Email
Zprávy
Úterý, 07 Červenec 2020 07:53

Za největší problém návrhu Územního plánu Třebíče, který je předložen k veřejnému projednání, považujeme plánovanou trasu obchvatu města – průchvatu. Proto jsme připravili dokument, ve kterém uvádíme nejpodstatnější důvody nesouhlasu s navrženou trasou, a požadavky, které chceme, aby pořizovatel územního plánu a Město Třebíč splnili. Pokud se pod tento dokument podepíše více jak 200 občanů Třebíče, může navržený zástupce veřejnosti, naše zastupitelka a místopředsedkyně spolku Obchvat Třebíče Blanka Kutinová, jménem podepsaných občanů podat připomínky a námitky k návrhu územního plánu. Pokud nebude námitkám vyhověno, tak také může podat žalobu na jeho zrušení. Podpisovou listinu si můžete stáhnout z našeho webu.

Těšíme se s vámi na viděnou ve čtvrtek 9. července 2020 v 17:00 na veřejném projednání návrhu Územního plánu Třebíče – i tam bude možné námitky proti průchvatu podepsat

 
Letní hra České televize také v Třebíči PDF Tisk Email
Zprávy
Čtvrtek, 02 Červenec 2020 05:42

 

Turistické informační centrum Bazilika se o velkých prázdninách zapojí do letní hry České televize Déčko „Zachraň trosečníky!“. V době od 1. července do 31. srpna 2020 si mohou rodiny s dětmi do 15 let vyzvednout v turistickém informačním centru u baziliky sv. Prokopa informační leták se soutěžním kódem a pracovní list Průvodce divočinou.

Každé dítě, které se do hry přihlásí, dostane navíc také malý dárek – samolepky s motivy postaviček z ČT Déčka. „Děti mohou dále plnit různé úkoly a výzvy, které najdou v pracovních listech, na webových stránkách soutěže nebo ve schránkách ukrytých v přírodě. V Třebíči se schránka nachází v zámeckém parku“, informoval Václav Prchal, vedoucí turistických informačních center. Hráči najdou její pozici na webových stránkách hry.

Celý článek...
 
Spolek MÍŠA&MÍŠA - Město Třebíč, opozice. PDF Tisk Email
Komentáře
Neděle, 12 Červenec 2020 15:27

 

Z vážných rodinných důvodů jsem dříve neměla sílu vyjádřit se ke kauze MÍŠA&MÍŠA.

O spolku MÍŠA&MÍŠA vyšlo několik článků. Ráda bych to uvedla na pravou míru. V Třebíči máme malý obchůdek, ve kterém zaměstnávám handicapované. Prostory máme od soukromníka, což pro nás není úplně příznivé. Město Třebíč nám slíbilo, že se na něj vždy můžeme obrátit, a pokud to bude v jeho silách, pomůže nám. Zjistila jsem, že se uvolnily prostory na Staré Poště. Podala jsem žádost a myslela, že nám bude podána pomocná ruka, kterou jsme v době koronaviru opravdu potřebovali. Bohužel jsem se zmýlila. Prostory byly přiděleny komerčním žadatelům. Šlo asi o dvacet tisíc korun ročně. Což bylo více, než jsme nabízeli my. Asi bychom tímto město dostali do finanční tísně. Prostory na Staré Poště by nám zvýšil prodej, je tam větší pohyb lidí. Vím, že jiná organizace podobná našemu spolku v minulosti dostala městskou budovu za jednu korunu, jiní platí symbolický nájem. Nám město nepomohlo a ještě se z toho rozjela kauza. Na zastupitelstvu se nás zastala opozice, která se ptala, proč nám prostory nebyly přiklepnuty, proč nám město nepomohlo, když jsme řadu let pro město dělali módní přehlídky zdarma, a navíc nám město přislíbilo pomoc.

Celý článek...
 
Policejní kontroly na Dalešické přehradě a v jejím okolí potrvají celé léto PDF Tisk Email
Zprávy
Středa, 08 Červenec 2020 10:47

Na Vysočině začalo opatření Bezpečně u vody

Policisté z obvodního oddělení Hrotovice se dnes v rámci bezpečnostního opatření „Bezpečně na vodě“ zaměřili na kontrolu dodržování právních předpisů ze strany osob, které se pohybují na nejrůznějších plavidlech po hladině Dalešické přehrady. Kontroly se dotýkaly také chování rekreantů a dalších osob v bezprostřední  blízkosti vodní nádrže. Akce, která má také preventivní charakter a je zaměřená na bezpečnost v okolí vodních ploch a v rekreačních areálech, potrvá až do konce září.

Pohyb na vodních plochách a vodních cestách má svá pravidla, proto i letos zaměří svoji pozornost na dodržování ustanovení zákona o vnitrozemské plavbě. Z předchozích let máme totiž zkušenost, že uživatelé vodních ploch se neřídí plavebním značením, zvukovými nebo světelnými signály, nemají při sobě při plavbě na plavidle průkaz způsobilosti nebo osvědčení vůdce plavidla, případně provozují přístaviště nebo kotviště bez povolení plavebního úřadu.

Celý článek...
 
Další stavební práce v červenci omezí dopravu PDF Tisk Email
Zprávy
Pátek, 03 Červenec 2020 07:31

Odbor dopravy a komunálních služeb informuje o dopravních omezeních v Třebíči, z důvodu různých stavebních a výkopových prací.

Rekonstrukce teplovodu

V termínu od 13. července do 7. srpna letošního roku bude probíhat rekonstrukce teplovodu na mostě v ulici Modřínová. V tomto termínu bude na mostě uzavřen chodník pro pěší. V souvislosti s těmito pracemi bude od 18. července od 6:00 do 19. července do 18:00 uzavřen úsek ulice Rafaelova, od křižovatky s ulicí Brněnská po křižovatku s ulicí Samešova. Objížďka pro vozidla do 12 tun bude obousměrně ulicemi Brněnská, Velkomeziříčská, a Samešova. Vozidla nad 12 tun budou úsek objíždět ulicemi Sportovní, Bráfova tř., Masarykovo nám., Komenského nám., Žerotínovo nám, ul. 9. května, U Kuchyňky a Táborská.

Výměna balkónů

V termínu od 15. července do 18. srpna bude z důvodu realizace stavebních prací při výměně balkonů v bytovém domě Kubišova 1170/5 uzavřen chodník a parkovací stání. Práce budou probíhat jen v pracovní dny, vždy od 7 do 17 hodin.

Letní kino

V Termínu od 20. do 31. července letošního roku bude uzavřena část veřejného parkoviště v ulici Kateřiny z Valdštejna, za zimním stadionem, z důvodu záboru pro kulturní akci Letní kino.

Celý článek...
 
Vstřícnost občanům: počkejte si na konec! PDF Tisk Email
Zprávy
Středa, 01 Červenec 2020 07:08

 

Pacal: Vítáme zpětnou vazbu od občanů

Na třetím letošním zasedání Zastupitelstva města Třebíče byla kromě jiného projednávána případná změna jednacího řádu zastupitelstva, kterou navrhl opoziční zastupitel Aleš Novák. Navrhovaná změna měla zařadit do programu zasedání každého zastupitelstva jako druhý bod Dotazy, podněty a připomínky občanů.

„Změna jednacího řádu je v této chvíli zbytečná. Zasedání zastupitelstva je veřejné, občané se mohou vyjadřovat ke všem bodům, které zastupitelstvo projednává a v bodě různé, který je součástí každého zasedání, mohou vznášet připomínky či podněty mimo stanovený program zastupitelstva,“ uvedl k tomu starosta města Pavel Pacal.

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 10 z 418