Banner

TopBanners

Nacházíte se zde: Home

Reklama

Do konce června mohou lidé podávat návrhy v participativním rozpočtu PDF Tisk Email
Zprávy
Středa, 03 Duben 2019 00:00

V neděli 31. března skončilo hlasování v prvním, pilotním ročníku participativního rozpočtu. V pilotním ročníku lidé hlasovali o vybraných investičních akcích a měli tak možnost rozhodnout, jaké akce do výše 3,5 milionu korun se v našem městě do konce roku uskuteční.

Hlasování se zúčastnilo 909 občanů, z toho 52 procent mužů a 48 procent žen. Nejvíce hlasujících (43 %) bylo ve věku 31 – 45 let, nejméně hlasujících (5 %) bylo z věkové kategorie 15 až 18 let.

„Nejvíce lidí dalo svůj hlas opravě chodníku v ulici M. Majerové, v hodnotě 1,5 milionu korun. Další akce, které budou letos na základě hlasování v participativním rozpočtu realizované, jsou rozšíření parkoviště v ulici Revoluční (1,5 milionu) a oprava silnice v ulici Bartuškova (1 milion korun). Všem, kdo se svým hlasem podíleli na pilotním ročníku participativního rozpočtu, děkujeme za to, že jim není lhostejný rozvoj našeho města,“ uvedl starosta Pavel Pacal.

Celý článek...
 
Banner
EDU namodro PDF Tisk Email
Zprávy
Úterý, 02 Duben 2019 00:00

Jaderná elektrárna Dukovany se společně s dalšími regiony ČEZ opakovaně připojí k celorepublikové kampani „Česko svítí modře“ s cílem více porozumět světu lidí s autismem. V noci z 2. na 3. dubna proto modré světlo, symbolizující komunikaci, ozáří vstup do elektrárny Dukovany. Vyjádří tak společně s ostatními podporu a solidaritu osobám s PAS (poruchou autistického spektra), u nichž je problematickou oblastí právě komunikace.

Aprílové žertíky střídá každoročně téma o něco vážnější. Světový den zvýšení povědomí o autismu, který připadá právě na 2. dubna, má za cíl zvýšit informovanost veřejnosti o poruchách autistického spektra a formou besed a návštěv sdílených prostor podpořit vzájemné porozumění a bořit předsudky. V tento den se lidé na celém světě zapojují do osvětové kampaně Light it up blue, u nás s názvem Česko svítí modře, kterou iniciuje platforma Naděje pro autismus. Každým rokem se do ní zapojují firmy, podniky a veřejné instituce, které modře nasvítí své budovy, i jednotlivci, kteří se oblečou do modrého.

Celý článek...
 
Nadace ČEZ nadělovala PDF Tisk Email
Zprávy
Neděle, 31 Březen 2019 15:07

Zahrada dostala nový kabát

Ve středu 27. 3. 2019 byla Azylovému domu pro rodiče s dětmi a ženy Třebíč na Vltavínské ulici předána nová zahrada, na jejímž vzhledu se podílelo několik dárců. Pergolu k odpočinkovému posezení, který zvláště v horkých letních dnech bude jistě příjemným útočištěm před pálivými slunečními paprsky, společně vyhotovila skupina dárců jako paní Alena Čermáková, pan Antonín Vidourek, DNK systém s. r. o. Nadace ŠKODA STROMKY poskytla mix již vzrostlých ovocných stromů – švestku, hrušeň, moruši a jabloň.

Za podpory Nadace ČEZ byly vysázeny túje, habry kolem plotu a upravena zahrada, ovocné stromy bez nároku na odměnu vysázela a přihnojila firma Zahrady Svoboda z Koněšína. Pan Svoboda také ochotně navezl novou zeminu, která byla u nového azylového domu opravdu potřeba.

Celý článek...
 
Nedostatek parkovacích míst v Třebíči mohou řešit parkovací domy PDF Tisk Email
Zprávy
Pátek, 29 Březen 2019 12:57

Nedostatek parkovacích míst v areálu třebíčské nemocnice a okolí vyřeší nový parkovací dům. Ten by do několika let mohl vyrůst v areálu v místě, kde se nyní nachází bývalá prodejna potravin a stávající parkoviště.

Zmíněná budova je dlouhodobě nevyužívaná a hyzdí nově zrekonstruovaný a modernizovaný areál nemocnice. „Několikrát jsme my i zřizovatel jednali s vlastníky nemovitosti o odkupu, ale nepodařilo se nám dojít k dohodě,“ popsala ředitelka nemocnice Eva Tomášová, která se obrátila s žádostí o pomoc s řešením na hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a starostu Třebíče Pavla Pacala.

Město Třebíč nyní řeší směnu nemovitosti tak, aby se dostala do vlastnictví města, bude to jeden z bodů jednání na dubnovém zastupitelstvu.

Celý článek...
 
Zápisy do základních škol budou začátkem dubna PDF Tisk Email
Zprávy
Středa, 27 Březen 2019 08:20

Školský zákon stanovuje, že zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Po dohodě s řediteli základních škol, jejichž zřizova­telem je město, se zápis v Třebíči uskuteční v pátek 5. dubna 2019 od 14 do 18 hodin a v sobotu 6. dubna 2019 od 8 do 11 hodin, v budovách škol ZŠ a MŠ Bartuškova, ZŠ Týnská, ZŠ Benešova, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Horka-Domky, ZŠ Kpt. Jaroše a ZŠ a MŠ Na Kopcích. Zápisu podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2019 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Celý článek...
 
Ženy se podívaly k samotnému srdci Jaderné elektrárny Dukovany PDF Tisk Email
Zprávy
Pondělí, 01 Duben 2019 05:04

Ve čtvrtek 28. března se uskutečnilo setkání WIN Czech, tedy profesního sdružení žen pracujících v jaderných oblastech, přímo v útrobách Jaderné elektrárny Dukovany. Celé dopoledne strávily ve žlutých kombinézách, které jsou jediným povoleným oděvem při pohybu v kontrolovaném pásmu elektrárny.

Časově náročný byl průchod tzv. hygienickou smyčkou, kdy se všichni, kteří vstupují do kontrolovaného pásma, musí převléct, a to včetně spodního prádla. Každá osoba vstupující do nitra elektrárny také obdrží dozimetr na měření případných radiačních dávek.

Odbornou exkurzi začaly dámy na útvaru chemických režimů, kde je přivítala Kateřina Kunešová, členka WIN Czech. „Staráme se o složení všech médií v elektrárně, tedy jak v primárním, tak i v sekundárním okruhu a také chladicí vody. Hlavním úkolem je zajistit čistotu vody, aby vyhovovala technickým parametrům.“

Celý článek...
 
Zvítězila Hana Nejedlá PDF Tisk Email
Zprávy
Sobota, 30 Březen 2019 08:24

My v Třebíči jsme na mosty trochu citliví

Ve čtvrtek 28. března se v hotelu Atom v Třebíči uskutečnilo slavnostní předávání již 16. ročníku cen MOSTY za rok 2018. Ceny MOSTY uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením.

Z více než padesáti návrhů na udělení cen MOSTY vybrala nominační komise finalisty čtyř kategorií letošních cen. Hodnotící výbor ve druhém kole rozhodl o vítězích jednotlivých kategorií.

Město Třebíč se projektu účastnilo v první kategorii – instituce veřejné správy, s projektem vybudování chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Za tento počin získalo město výroční cenu.

Celý článek...
 
Řád bílé křídy letos získalo třináct žen a jeden muž PDF Tisk Email
Zprávy
Čtvrtek, 28 Březen 2019 13:57

V pondělí 25. března při oslavě Dne učitelů předali představitelé města ocenění Řádu bílé křídy. Před divadelním představením Misery v divadle Pasáž dostalo Řád jedenáct pedagogických a tři provozní zaměstnanci škol.

„Za devět let, co oceňujeme řádem bílé křídy, prošlo celkem v rámci mateřských škol 4.136 dětí, z toho 2.193 chlapců a 1.943 dívek. V základních školách bylo v lavicích celkem 6.344 žáků z toho 3.284 chlapců a 3.060 dívek,“ uvedl statistiky našich škol a školek před předáváním ocenění starosta Pavel Pacal. A dodal, že děvčata podle této statistiky mají o výběr v budoucnu celkem slušně postaráno.

Předávání ocenění se vedle starosty Pavla Pacala, který večerem provázel, ujali také místostarostové Miloš Hrůza, Pavel Janata, Vladimír Malý a vedoucí odboru školství Jindřiška Pánková. Té na závěr předávání ocenění poděkoval starosta za odvedenou práci na odboru školství. Jindřiška Pánková se rozhodla k poslednímu březnu ukončit svoji mnohaletou práci na úřadě a odejít do důchodu.

Celý článek...
 
Rušný víkend v Dalešicích PDF Tisk Email
Zprávy
Úterý, 26 Březen 2019 00:00

Speciálních exkurzí na Přečerpávací vodní elektrárně Dalešice, které o víkendu proběhly v rámci Světového dne vody, se zúčastnilo 333 návštěvníků všech věkových kategorií.

Tajuplnými prostory provozu Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, které se nachází pod největší funkční sypanou hrází v Evropě, provedly jen v sobotu průvodkyně zdejšího infocentra 142 návštěvníků. První zájemci o tyto technické objekty vstoupily do vodní elektrárny v 9 hodin a pak každou celou hodinu. Přednost měli předem přihlášení zájemci, v průběhu dne se ale dostalo i na náhodně příchozí. Ještě větší zájem byl v neděli, kdy si prostory strojovny nebo přivaděčů vody prohlédlo 191 návštěvníků.

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Další > Konec >>

Strana 11 z 371