Banner

TopBanners

Nacházíte se zde: Home Z kultury Dny otevřených ateliérů
Dny otevřených ateliérů PDF Tisk Email
Čtvrtek, 19 Říjen 2017 00:00

O víkendu 7. a 8. října se konal již 7. ročník podzimních slavností výtvarného umění a uměleckých řemesel v Kraji Vysočina. Na Pelhřimovsku, Žďársku, Třebíčsku, Jihlavsku a Havlíčkobrodsku se pro všechny zájemce otevřely ateliéry umělců, uměleckých škol i výstavní sály muzeí a galerií. Dny otevřených ateliérů jsou hrazeny z rozpočtu Kraje Vysočina, generálním sponzorem je Nová tiskárna Pelhřimov a organizačně je zajistil tým organizátorů z Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. Záštitu nad akcí převzala náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Kraje Vysočina Ing. Jana Fischerová.

Celkem 6000 ks propagačních bulletinů s adresami tvůrců bylo k dispozici v infocentrech měst a obcí a na vybraných informačních místech. Pracovníci muzea zajistili i kontaktní kampaň ve všech okresech kraje. Rozdali na dva tisíce brožurek přímo občanům. Aktuální informace byly dostupné na www.vysocina-kultura.cz a na facebookových stránkách. Celostránkový inzerát s přehledem výtvarníků s adresami byl otištěn také v krajských novinách Kraje Vysočina.

Otevřených ateliérů se i tentokrát zúčastnily na dvě stovky tvůrců, kteří představovali svá díla i tvůrčí zázemí na sto padesáti místech a to jak ve městech, tak i v menších obcích. Návštěvníci se s autory a jejich dílem osobně seznámili, v některých ateliérech si lidé mohli použité výtvarné techniky a postupy vyzkoušet. Řada návštěvníků také využila příležitost k nákupu uměleckého díla. Počasí umělcům i jejich návštěvníkům přálo i letos, takže se bilance návštěvnosti, dle podpisových archů, vyšplhala k rekordnímu číslu 11 437 návštěvníků. Potvrzuje se, že na Vysočině jsou šikovní, pracovití a tvůrčí lidé a že o uměleckou a řemeslnou tvorbu je zájem. Dny otevřených ateliérů dávají prostor pro prezentaci tvůrců a ohlasy návštěvníků signalizují, že má smysl je pořádat i nadále.

Akce se tradičně koná i v dalších příhraničních regionech. Kromě Vysočiny se návštěvníkům představují také tvůrci v Jihočeském kraji a Jihomoravském kraji a v Horním a Dolním Rakousku, kde akce před lety vznikla. Při průzkumu veřejně přístupných zdrojů se ukazuje, že idea otevřených ateliérů se dále rozšiřuje i v rámci České republiky. Všem umělcům i návštěvníkům děkujeme za účast a těšíme se na setkání při sedmém ročníku DOA na Vysočině.

Jiří Jedlička