Banner

TopBanners

Nacházíte se zde: Home Kauzy Komu byste uvěřili?
Komu byste uvěřili? PDF Tisk Email
Čtvrtek, 10 Srpen 2017 12:32

Prohlášení společností PKS stavby a AVE CZ k údajnému pochybení při demolici objektu SPŠ v Třebíči:

Společnosti PKS stavby a AVE CZ odmítají veškerá nařčení a nepodložené domněnky, že při demolici části objektu střední průmyslové školy v Třebíči došlo k ohrožení zdraví obyvatel a že firmy postupovaly nesprávně a neodborně.

Společnost AVE CZ prováděla veškeré demoliční práce na základě platného stavebního povolení a přesně podle postupu, který schválila Krajská hygienická stanice.

Společnosti AVE CZ a PKS stavby trvají na tom, že při rozebírání objektu postupovaly správně a v souladu se všemi platnými rozhodnutími a nařízeními vlády týkajících se likvidace azbestu.

Martin Jaroš

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ ze dne 7. srpna 2017  Ing. ZOJA GUSCHLOVÁ, Ph.D., soudní znalkyně z oboru chemie a z oboru čistota ovzduší se specializací azbest a ostatní anorganická vlákna

Dne 4. a 5. srpna 2017 se v mediích objevily informace, že občané sídliště Hájek v Třebíči podali trestní oznámení na nezákonné odstraňování azbestových materiálů v Střední průmyslové škole v Třebíči, ulice Manželů Curieových 734.

Protože jsem byla zástupci občanů přizvána posoudit situaci z pozice soudní znalkyně, mohla jsem na místě dne 25. července 2017 konstatovat:

Každý zhotovitel provádějící práci s azbestem, která podléhá 30 denní zákonné ohlašovací povinnosti, musí respektovat opatření vycházející z platné legislativy, jejichž smyslem je zamezit vdechování a zamezit nekontrolovanému uvolňování a šíření respirabilních azbestových vláken, které mohou být příčinou závažných onkologických onemocnění přítomných pracovníků nebo neprofesionální veřejnosti v okolí staveniště.

Na místě jsem dne 25. července 2017 neshledala žádné opatření pro odstraňování azbestových materiálů, tzv. boletických panelů, které by zamezilo nekontrolovanému uvolňování a šíření respirabilních azbestových vláken do okolí. Konkrétně:

a. Nebylo instalováno hermeticky uzavřené kontrolované pásmo se sníženou tlakovou diferencí (podtlakem) a minimálně 4 násobnou výměnou vzduchu za 1 hodinu, kterým se zamezí uvolňování azbestových vláken mimo toto pásmo.

b. Nebyl vybudován dekontaminační personální systém (hygienická smyčka) pro vstup pracovníků do kontrolovaného pásma.

c. Nebyla vybudována materiálová dekontaminační propusť (materiálová smyčka) pro vyjmutí řádně zabaleného a označeného stabilizovaného azbestového materiálu z kontrolovaného pásma.

d. Pracovníci neměli předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky, především respirátor s HEPA filtrem.

e. Pracoviště nebylo označeno předepsanými výstražnými tabulkami, že probíhají práce s azbestem.

Proto jsem na místě za přítomnosti Policie ČR, která byla přizvána, konstatovala, že došlo k porušení celé řady zákonných předpisů pro práci s azbestem a že provádění stavebních prací souvisejících s odstraněním tzv. boletických panelů, které obsahují azbestové deskové materiály, není tedy v souladu se zákony ČR a EU.

O tomto závěru jsem na žádost občanů dne 26. července 2017 telefonicky informovala starostu města Třebíče. Následně dne 4. srpna 2017 jsem opět na základě žádosti občanů osobně na Městském úřadě v Třebíči informovala o vývoji situace starostu města.

Starosta města Třebíče přislíbil soudní znalkyni, která zastupuje občany, že záležitost urychlí a okamžitě projedná s hejtmanem Kraje Vysočina. Kraj Vysočina je totiž zřizovatelem Střední průmyslové školy v Třebíči. Součástí požadavku občanů je také přezkoumání práce s azbestem soudním znalcem na předmětném místě. Zástupci občanů vyjádřili znepokojení nad zdlouhavou reakcí na svoji stížnost.

Ing. Zoja Guschlová, Ph.D.

soudní znalkyně z oboru chemie a z oboru čistota ovzduší se specializací azbest a ostatní anorganická vlákna, IČ 72875747

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel.: 739 531 559

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno Pondělí, 14 Srpen 2017 07:08