Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Aktuality Zprávy Hasiči v EDU slouží už 40 let
Hasiči v EDU slouží už 40 let PDF Tisk Email
Středa, 07 Září 2022 15:26

Uplynulo 40 let od první směny hasičů na Jaderné elektrárně Dukovany

Jejich hlavním úkolem je připravenost k případnému zásahu přímo na elektrárně, ale už
desítky let díky jejich působení na rozhraní krajů Jihomoravského a Vysočiny
zasahují také v okolí elektrárny. Během čtyř desítek let proběhla modernizace a
zodolnění budovy hasičské stanice, opakovaná obměna zásahové techniky a
navýšení počtu hasičů jednotky. Další modernizaci hasičské stanice plánuje ČEZ
už v příštím roce.

Tři roky před uvedením prvního dukovanského bloku do provozu, v roce 1982, měla
dukovanská jednotka hasičů celkem 27 směnových zaměstnanců ve třech směnách. Dnes
tvoří hasičský záchranný sbor Jaderné elektrárny Dukovany 70 výjezdových hasičů ve
čtyřech směnách. Jejich hlavní celoroční náplní jsou převážně stovky technických zásahů a
asistencí, které zahrnují například početné požární dohledy při údržbě a modernizaci
zařízení, jištění osob, záchranu osob z výtahů nebo prověřování situace při spuštění
elektrické požární signalizace. „Za uplynulých 40 let jsme přímo v elektrárně řešili jen
několik událostí, z nichž nejvýznamnější byl požár olejového transformátoru v roce
1994. Proto sami hasiči vítají možnost spolupráce s okolními jednotkami v okolí
elektrárny, kde provádí převážně vyprošťování osob při dopravních nehodách,
poskytují předlékařskou pomoc a zasahují i u požárů,“ říká ředitel elektrárny Roman
Havlín. Počet zásahů v okolí elektrárny se každoročně zvyšuje a v loňském roce dosáhl
hodnoty 51. K mimořádným zásahům určitě patřila pomoc v obci Lužice po loňském
tornádu nebo záchrana dítěte ze skály na dětském táboře.

K výjezdu mimo elektrárnu jsou dukovanští podnikoví hasiči povoláváni operačním
střediskem Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. „Vybavenost naší jednotky je
plně na profesionální úrovni a kompatibilní s vybavením okolních hasičských
jednotek. S ohledem na výjimečnost provozu elektrárny máme nejen řadu speciální
techniky a vybavení, ale také přesně dané postupy pro různé typy událostí
v elektrárně. V posledních letech jsme naši odbornost rozšířili o lezeckou skupinu
pro zásahy ve výškách a nad volnou hloubkou,“ hodnotí současnou odbornost jednotky
Tomáš Richter, velitel jednotky HZSp Jaderné elektrárny Dukovany.

„Během 40 let jsme hasičskou techniku několikrát obnovovali a nahrazovali moderní.
Dnes má dukovanská jednotka necelé dvě desítky mobilní požární techniky, z nichž
velká část je technika speciální jako je kombinovaný hasící automobil, požární
plošina nebo například hadicový automobil s velkoobjemovým čerpadlem pro
dálkovou dopravu vody za desítky miliónů korun,“ poznamenal Petr Měšťan, ředitel
útvaru Bezpečnost v divizi Jaderná energetika ČEZ.

A že si pomoci hasičů obyvatelé regionu váží, dokládá i skutečnost, že jim lidé někdy osobně nebo písemně poděkují. Naposledy to bylo právě za zásah lezecké skupiny přizáchraně dítěte ze skály v obci Tavíkovice.

Jiří Bezděk