Banner

TopBanners

Nacházíte se zde: Home Aktuality Zprávy Tříkrálová sbírka 2022 má i v Třebíči štědré dárce
Tříkrálová sbírka 2022 má i v Třebíči štědré dárce PDF Tisk Email
Středa, 09 Únor 2022 13:51

Tříkrálová sbírka, jejíž 22. ročník pořádala Charita Česká republika od 1.–16. ledna 2022, přinesla letos velmi krásný výsledek.

I Oblastní charita Třebíč zaznamenala ve svém okrese nejvyšší výtěžek za celou dobu jejího konání. Více jak 1500 koledníků obešlo přes 200 zdejších měst, obcí a osad. Lidé k nim byli velmi štědří. Celkový výtěžek v 524 kasičkách byl
3 328 591 Kč, a to je podstatně více než vloni, kdy se domácnosti obcházet nemohly a přispívalo se jen do pevných pokladniček instalovaných na určitých místech, a také on-line cestou. Letošní částka však překonala o 267 073 Kč i předloňský výtěžek, kdy se koledovalo tradičním způsobem a v třebíčské Charitě se sbírka tehdy poprvé přehoupla přes hranici 3 milionů korun.

Z výsledků je vidět, že lidé přispívali více papírovými penězi. Nejvíce bylo stokorun, celkem 8 265 ks, ale také 2 pětitisícové bankovky. Nejvyšší hodnotu měl obsah nadité kasičky v Heralticích, skrývala 25 724 korun. Doprovodné akce

V neděli 2. 1. 2022 byli v třebíčské bazilice slavnostně uvítáni tříkráloví koledníci, kteří se sem sjeli z různých míst třebíčského okresu, aby přijali požehnání, které pak při svém koledování nesli dál do navštívených domácností.

V zámeckém parku měli ještě Kašpar, Melichar a Baltazar připraveny pro dětské koledníky drobné soutěže s odměnami.

Ve středu 5. ledna přivítali a pozdravili na třebíčské radnici tříkrálovou skupinku ředitele Oblastní charity Třebíč Petra Jaška starosta a místostarostové, ale budovami úřadu, jak bylo tradičně zvykem, s ohledem na epidemiologickou situaci již dále neprocházela. Z těchto důvodů neproběhla návštěva tří králů v Jaderné elektrárně Dukovany.
Radostná zpráva přišla z Kramolína, kde po dvou letech v sobotu 8. 1. 2022 opět vyjela na Tříkrálovou plavbu po Dalešické přehradě loď Horácko i se třemi králi na palubě, kteří svými koledami vytvořili cestujícím příjemnou atmosféru a ti se koledníkům odvděčili štědrými příspěvky do pokladničky. Provozovatel lodi pan Jahoda do ní jako vždy přidal ještě i výtěžek z plavby. Po rozpečetění vydala „lodní“ pokladnička úžasných 16 830 Kč do Tříkrálové sbírky! Děkujeme!

Jak vnímali letošní sbírku samotní koledníci?

Jsem ráda, že jsme zase mohli obcházet lidi v domácnostech. I na nich bylo vidět, že jsou potěšeni naší návštěvou a aspoň krátkým setkáním mezi dveřmi. Hezké bylo, když si společně ;s námi dříve či později narození obyvatelé zanotovali známé koledy. Radost a dojetí byly na obou stranách. Uvědomovali jsme si, jak jsou tyto chvíle vzácné,“ sděluje své zkušenosti jedna z dlouhodobých třebíčských kolednic. Jiná zase s úsměvem vzpomíná: „Z letošního koledování mi kromě pěkných vzpomínek zůstane na památku od jedné paní recept na výborné ovesné sušenky. Dozvěděli jsme se i zkušenost, jak upéct dobrý chleba. Od dětí mám zase schované drobné kresbičky, které mi věnovaly. Jsou to milé pozornosti lidské blízkosti. A ještě k tomu mě hřeje vědomí, že jsem pomohla dobré věci.“

Poděkování

„Děkuji všem, kteří se zasloužili o krásný výsledek Tříkrálové sbírky! Poděkování patří obětavým koordinátorům na venkově, kteří nám tam pomáhají zajistit sbírku. Mnozí už řadu let po sobě. Velmi si vážím všech koledníků, svůj úkol splnili opět na výbornou. Těší mne, že se do koledování zapojilo také hodně našich pracovníků a klientů. Děkuji též všem dárcům, kteří naši sbírku podpořili svým darem a projevili tak důvěru v naši práci, v její smysl. Velmi to pro nás znamená. Díky tomu můžeme a chceme i nadále co nejlépe pomáhat lidem v nejrůznějších formách nouze, ve stáří, nemoci, věnovat se mládeži a dalším potřebným lidem, kterých k nám přichází stále více. Současná doba je složitá, ale když vidím tu velkou podporu a solidaritu takového počtu lidí, dodává mi to sílu pokračovat dál v naší práci,“ říká ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek.

Co Tříkrálová sbírka v Oblastní charitě Třebíč podpoří:

· DOMÁCÍ HOSPIC SV. ZDISLAVY, který nepřetržitě 24 hod. denně po 7 dní v týdnu (24/7) pečuje o nemocné v závěrečné fázi života v jejich domácím prostředí

· PRIMÁRNÍ PREVENCI a nízkoprahové zařízení BARÁK pro dlouhodobou práci s mládeží

· CHARITNÍ ZÁCHRANNOU SÍŤ, která pomáhá lidem v akutní nouzi

· TERÉNNÍ SLUŽBY, které po celém okrese pomáhají nemocným, seniorům a dalším lidem či rodinám

· STACIONÁŘ ÚSMĚV – s cílem rozšířit nájezdovou cestu a vytvořit bezbariérový vstup pro vozíčkáře a osoby s poruchami hybnosti a orientace

Tříkrálová sbírka do pokladniček skončila, do Tříkrálové sbírky 2022 je možno přispět až do konce dubna letošního roku bezhotovostním příspěvkem:

· Do on-line kasičky na https://www.trikralovasbirka.cz/

· Přímo na sbírkový účet: 66008822/0800

Variabilní symbol pro okres Třebíč: 777966600