Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Aktuality Zprávy Obraťte se na Nadaci ČEZ!
Obraťte se na Nadaci ČEZ! PDF Tisk Email
Sobota, 12 Leden 2013 12:46

Také letos mají školy možnost získat prostředky na popularizaci výuky fyziky a zlepšení přístupu hendikepovaných studentů ke vzdělání. Zájemci o podporu Nadace ČEZ totiž mohou od začátku ledna žádat o příspěvky z grantových řízení Oranžová učebna a Oranžové schody. Podávání žádostí je nyní ještě jednodušší a rychlejší, stačí jen vyplnit webový formulář. Granty jsou určeny všem základním, středním a vyšším odborným školám.

Oproti minulým letům došlo ke dvěma podstatným změnám. Nadace nově přijímá žádosti průběžně po celý rok a formuláře se nyní vyplňují přímo na webu www.nadacecez.cz. „Celý proces podávání žádostí jsme maximálně usnadnili a zrychlili. Žadatelům chceme pomáhat, ne je zatěžovat zbytečnou byrokracií,“ říká Ondřej Šuch, manažer Nadace ČEZ.

Každá škola může v grantovém řízení Oranžová učebna a Oranžové schody podat pouze jednu žádost o nadační příspěvek. Datum, respektive pořadí zaslání žádosti rozhodování dárce neovlivní. Stejně jako v minulých letech zapojí Nadace do rozhodování o obdarovaných i širokou veřejnost.

 

Nadace ČEZ pomáhá mladým lidem s tělesným postižením začlenit se mezi ostatní studenty
a minimalizovat překážky, které jim stojí na cestě za kvalitním vzděláním. Projekt Oranžové schody totiž pomáhá odstraňovat architektonické bariéry nákupem plošin, výtahů, schodišťových sedaček, schodolezů nebo zvukových a světelných naváděcích systémů či prostřednictvím stavebních úprav.

Maximální výše příspěvku činí 1 000 000 Kč. Oproti minulým letům mohou školy žádat také
o příspěvky na stavební či mechanické úpravy prostor nebo stávajících zařízení. V uplynulých letech podpořila Nadace ČEZ v Kraji Vysočina a Jihomoravském kraji čtyři školy. Pro Základní školu v Třebíči byl zakoupen tzv. schodolez.

 

Cílem projektu Oranžová učebna je zkvalitňovat výuku technických a přírodovědných předmětů na základních, středních a vyšších odborných školách. Školy mohou žádat o nadační příspěvek na nákup a instalaci výukových zařízení a pomůcek. Studenti tak mohou pracovat s nejmodernějším vybavením včetně speciální výpočetní techniky a seznamují se s probíraným učivem prostřednictvím zábavných pokusů a názorných ukázek.

V Kraji Vysočina a Jihomoravském kraji vzniklo již devět Oranžových učeben. Názorně a prakticky se technickým předmětům učí také na Gymnáziu v Třebíči a na Střední průmyslové škole v Třebíči, kde se letos dočkáme prvních absolventů „nového“ oboru Energetik.

 

                       

Jana Štefánková