Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Aktuality Zprávy Zastupitelstvo Třebíče zasedá 13. prosince
Zastupitelstvo Třebíče zasedá 13. prosince PDF Tisk Email
Úterý, 11 Prosinec 2012 11:50

Ve čtvrtek 13. prosince se sejde Zastupitelstvo města Třebíče. Pravidelné zasedání se koná v budově městského úřadu na Masarykově náměstí v místnosti č. A 043. Začátek je v 16:00 hodin.

Na pořadu jednání jsou některé kontroverzní body, které zčeřily hladinu veřejného mínění. Sem patří zejména zvýšení ceny svozu komunálního odpadu. Původně avizované zvýšení o polovinu rada města na nátlak občanů a sdělovacích prostředků zmírnila na třetinový nárůst.

Dalšími kontroverzními body je např. snaha rady navýšit možnou manipulaci s financemi bez souhlasu zastupitelstva nebo směna pozemků města s firmou TTS. Také dodatek „hazardní“ vyhlášky může vzbudit pozornost opozice. Tradičně přináší výbušná témata bod „různé“. 

 

Program:

 

Zahájení a schválení programu zasedání zastupitelstva města č. 8 v roce 2012

Volba ověřovatelů zápisu

Informace o činnosti rady města

Majetkové záležitosti

Stanovení rozsahu pro provádění rozpočtových opatření

Rozpočtové provizorium města Třebíče na leden až únor roku 2013

Rozpočtové opatření č. 15/2012

Výstavba turistické infrastruktury - Rozhledna na Pekelném kopci a TouristPoint Třebíč

Poskytnutí příspěvku z "Grantového systému Zdravého města Třebíč 2012" - Obnova památek

Převod technického zhodnocení komunikace II/410

Nový název ulice - v lokalitě zástavby rodinných domků Na Kopcích, v městské části Nové Město

Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Návrh obecně závazné vyhlášky č. 10/2012

Obecně závazná vyhláška č. 11/2012

Program prorodinné politiky města Třebíče na roky 2013-2015

Různé

Závěr
František Ryneš