Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Aktuality Zprávy Vánoční nadílka Nadace ČEZ
Vánoční nadílka Nadace ČEZ PDF Tisk Email
Úterý, 11 Prosinec 2012 07:45

Autistické děti z mateřské školy v Třebíči se díky novým pomůckám učí lépe komunikovat s okolím

Děti z jediné autistické třídy na Vysočině dostali pomůcky, které přispívají k jejich všestrannému rozvoji a odstranění překážek souvisejících s jejich nemocí. Malí autisté ze Speciální mateřské školy v Třebíči si teď díky Nadaci ČEZ, která přispěla na vybavení částkou 50 tisíc korun, rozvíjejí hrubou i jemnou motoriku a grafomotoriku. Porozumět pokynům pedagogů jim usnadňují také nové haptické předměty, piktogramy a obrázky.

Autistická třída byla otevřena v září 2011 a její maximální kapacita je 6 dětí. Finanční prostředky na potřebné vybavení však chyběly. „S nakoupenými pomůckami můžeme pracovat s dětmi ještě více individuálně přesně podle jejich potřeb. Velkým pomocníkem je například nový tablet se speciálními obrázkovými autistickými programy,“ pochvaluje si Miloslava Valová, učitelka třídy pro děti s PAS.

Autistické děti chápou svět jinak. Na slova a mluvené pokyny příliš neslyší, nezbytná je proto vizuální podpora. Asistentky s nimi „hovoří“ prostřednictvím piktogramů, obrázků či předmětů. Díky zakoupení CD přehrávače, elektronických kláves a dalších rytmických nástrojů, jako jsou dřívka či bubínek, se s nimi mohou věnovat muzikoterapii. Hudba totiž 6 chlapečkům z třebíčské mateřské školy pomáhá zlepšovat vokální projev, podporuje jejich vyjadřování a smysl
pro rytmus.

Část finančních prostředků vynaložila mateřská škola na další vzdělávání svých pedagogů
v oblasti autismu. Jedním z absolvovaných kurzů byl například Výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS). Princip systému spočívá v tom, že nahrazuje dětem nesrozumitelná slova obrázky. Pomáhá jim, aby se více zorientovaly v jazyce, v tvorbě vět a zvyšuje vzájemné porozumění.

Nadace ČEZ v letošním roce podpořila na jižní Moravě a na Vysočině 33 projektů. Jednou z oblastí, které se prostřednictvím Podpory regionů věnuje, jsou právě služby sociální
a zdravotní péče a pomoc hendikepovaným. „Věřím, že nakoupené pomůcky přispějí k lepšímu porozumění dětí s pedagogy, se svým okolím a děti se tak budou cítit lépe, budou jisté a spokojené v prostředí, ve kterém tráví většinu dne,“ uvádí Jana Štefánková, zástupkyně Nadace ČEZ v regionu JE Dukovany.                                                                                                                  

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Více informací na www.nadacecez.cz


Jana Štefánková