Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Aktuality Zprávy Zastupitelstvo Třebíče bude 1. listopadu
Zastupitelstvo Třebíče bude 1. listopadu PDF Tisk Email
Neděle, 28 Říjen 2012 00:00

Ve čtvrtek 1. listopadu se sejde Zastupitelstvo města Třebíče. Pravidelné zasedání se koná v budově městského úřadu na Masarykově náměstí v místnosti č. A 043. Začátek je v 16:00 hodin.

Podrobný program a materiály k jednání najdou občané na internetových stránkách radnice www.trebic.cz v sekci Správa města / Volené orgány. V souladu s jednacím řádem tam budou vyvěšeny nejpozději tři dny před zasedáním. Na stejném místě lze také sledovat on-line přenos.

 

Program 6. zasedání zastupitelstva města v roce 2012:

- Zahájení a schválení programu zasedání zastupitelstva města č. 6 v roce 2012
- Volba ověřovatelů zápisu
- Informace o činnosti rady města
- Majetkové záležitosti
- Bytové záležitosti
- Doplatek města svazku obcí VaK Třebíč - Sběrač AG, D
- Žádost o příspěvek HFK Třebíč
- Rozpočtové opatření č. 13/2012
- Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 1333/05/LCD ze dne 13.07.2005

- Smlouvy o spolupráci při zajištění závazku veřejné služby v přepravě cestujících
- Návrh obecně závazné vyhlášky č. 8/2012
- Petice za znovu projednání vhodnosti dostavby plaveckého areálu Laguna
- Změna personálního obsazení Pracovní skupiny pro regeneraci MPZ Třebíč
- Program regenerace MPZ Třebíč
- Změny XII B Územního plánu sídelního útvaru Třebíč
- Závěrečná zpráva kontrolního výboru
- Různé
- Závěr

Aktualizováno Neděle, 28 Říjen 2012 16:33