Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Aktuality Zprávy Rotary klub Třebíč slaví 75 let
Rotary klub Třebíč slaví 75 let PDF Tisk Email
Pátek, 12 Říjen 2012 07:48

V sobotu 13. října oslaví třebíčský Rotary klub 75. výročí od svého prvního založení. Při této příležitosti bude v poledne odhalena pamětní deska na fasádě Hotelu Podlipný, kde se klub tehdy scházel. Kromě třebíčských rotariánů bude přítomna řada hostů z tuzemska i zahraničí. Účast oznámil letošní guvernér distriktu Alexandr Turkovič. Večer bude v bazilice sv. Prokopa pokračovat oslava slavnostním koncertem Marka Buše (varhany) a Marca Čaňa (housle) pro pozvané přátele Rotary.

Činnost Rotary klubu Třebíč není veřejnosti neznáma. Následující řádky připomínají dějiny klubu a stěžejní aktivity třebíčských rotariánů.

 

Jak se myšlenka hnutí Rotary dostala do Třebíče

Z archivních materiálů víme, že na základě návštěvy brněnských rotariánů, ředitele Rotary International doktora Karla Neuwirta a přítele Touška se klub sešel k informativní schůzce 2. března 1937.

Už záhy, 23. května 1937, byl klub založen. Přijetí do rodiny Rotary International pak proběhlo 2. července 1937.

 

Slavnost předání charty se uskutečnila 9. a 10. října 1937. Třebíčský Rotary klub se tehdy scházel v Hotelu Podlipný naproti vlakovému nádraží. Týdenní schůzky se konaly v úterý.

Zánik ČSR a nacistická okupace znamenají úřední zrušení všech Rotary klubů a tudíž i toho třebíčského. Druhá světová válka rozprášila třebíčské rotariány po celém světě. Ti, kteří v Třebíči zůstali, však nestihli znovu činnost klubu obnovit. Přišel únorový puč. Všechny československé kluby byly opět zrušeny.

 

Obnovení činnosti Rotary klubu Třebíč

Myšlenka Rotary se znovu objevila v Třebíči v roce 1993. Tehdy se 19. ledna sešla v restauraci Na hradbách malá skupinka nadšenců, kterým náš přítel past-prezident Karel Tumlíř  z RC Praha vyprávěl o tom, co je to klub. Přítomné tehdy zásady klubové činnosti tak nadchly, že se okamžitě rozhodli založit v Třebíči ROTARY CLUB. K realizaci však byla dlouhá cesta, více než dva roky usilovné práce a příprav byly potřeba k tomu, aby se myšlenka stala skutkem.

Pravidelné týdenní meetingy se staly místem vzájemného myšlenkového obohacování, přátelského uvolnění i uzavírání nových přátelství. Postupně navštěvovali jiné kluby a sami přijímali hosty a vždy se snažili něco pozitivního převzít. Povedla se řada pěkných akcí. Za všechny uvedu první ročník dražby uměleckých děl před vánocemi 1994 ve prospěch mladých alergiků.

Ustavující schůze se konala v Náměšti nad oslavou 29. dubna 1995. Při zakládání klubu Třebíčanům znovu významně pomohl Rotary klub Brno, zejména jeho tehdejší prezident Karel Cidlinský a lékař Richard Kania. Hosty této významné události byli Dr. Viktor Straberger, pověřený guvernérem založit náš klub a guvernér distriktu 1920, přítel Peter Krön.

Slavnost předání Charty Rotary International našeho klubu se uskutečnila 25. září 1995, souběžně s oslavou povýšení práv města Třebíče. Proběhla v Kamenném sále třebíčského zámku za účasti mnoha významných hostů z domova i ze zahraničí. Blahopřát k významnému dni přijeli zástupci devatenácti klubů z Rakouska, Švýcarska, Německa, Slovenska, Kanady, USA a pochopitelně ze všech koutů naší vlasti. Slavnostní shromáždění pozdravil starosta města Dr. Pavel Heřman. Listinu, potvrzující členství v této mezinárodní organizaci, předal guvernér distriktu 1920 Willibald Egger do rukou zakládajícího prezidenta třebíčského Rotary klubu Františka Ryneše.

 

Z klubové činnosti obnoveného Rotary klubu Třebíč

 

Pravidelné klubové akce

Tradice vánočních koncertů se začala psát roku 1994, tedy ještě před oficiálním založením klubu.  Vánoční koncerty v Kamenném sále třebíčského zámku jsou spojeny s dražbou uměleckých děl převážně regionálních autorů, která doplňují výrobky postižených dětí ze stacionáře na Družstevní ulici. Výnos dražby bývá pravidelně téměř sto tisíc korun, protože koncerty jsou velmi dobře navštěvovány milovníky hudby i výtvarného umění.

Od roku 2003 až do roku 2011 – to byla éra rotariánských koncertů Děti dětem. Na 400 účinkujících hudebníků, tanečníků a zpěváků pokaždé dojalo naplněné hlediště Divadla Pasáž. Iniciátorem byl tehdejší člen klubu, Holanďan Frank Spekhorst. Od letošního roku tradici koncertů přejalo občanské sdružení Kids for kids.

 

Humanitární projekty

Od svého založení až do letošního roku organizoval klub humanitární pomoc pro různé subjekty na Třebíčsku. Dlouhodobé podpoře se těší Denní rehabilitační stacionář pro mentálně a tělesně postiženou mládež na Družstevní ulici a Novorozenecké oddělení třebíčské nemocnice. Klub zakoupil pro stacionář např. mikrobus pro svážení klientů z okolí, zřídil a vybavil ergoterapeutické pracoviště pro hochy i pro dívky, vybavil dopravní hřiště a pořídil řadu přístrojů. Novorozenecké oddělení má díky klubu několik inkubátorů, ventilátor a třeba také monitor životních funkcí. Příspěvek však šel také do Domova důchodců na Koutkovu ulici v Třebíči nebo do Myslibořic.

Zdroje financování sociálních projektů jsou jednak výnosy benefičních akcí, příspěvky Nadace Rotary z USA, prostředky partnerských klubů, soukromé prostředky členů a příznivců klubu z řad podnikatelů. Celková hodnota humanitárních projektů dosáhla 5,1 miliónu korun.

 

Distriktní akce

Již záhy po obnovení klubu se Třebíč pravidelně stávala „hlavním městem“ distriktu. V roce 1998 a hned v následujícím roce klub uspořádal  Distriktního shromáždění spojené se školením nastupujících prezidentů klubů a ostatních činovníků v České republice a Slovenské republice. O čtyři roky později, v roce 2003, hostila opět Třebíč Distriktního shromáždění. Opravdu vrcholnou akcí pak byla v roce 2010 Distriktní konference distriktu 2240, Česká republika a Slovenská republika. Pracovní jednání proběhlo v Hotelu Grand a slavnostní část na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou.

 

Intercity mítinky

Setkání klubů patří neodmyslitelně k rotariánské činnosti. Většinou se tyto Intercity mítinky pořádají při příležitosti výročí nebo jiných oslav. Tak např. v roce 2000 tomu tak bylo k 5. výročí obnovení Rotary klubu v Třebíči, v roce 2005 k 10. výročí klubu a v roce 2010 k 15. výročí klubu. Podobně tomu bylo při příležitosti zápisu památek do seznamu kulturního a architektonického dědictví UNESCO v roce 2002 s reprízou v roce 2006. Postřižinská zabijačka v dalešickém pivovaře též patřila ke zdařilým Intercity mítinkům. A konečně 70 výročí prvního založení RC Třebíč vedlo k vyzvalo k tomuto způsobu připomenutí tak významné události. Letošní 75. výročí hnutí Rotary v Třebíči je zaneseno do oficiálních výročí, která připomíná Rotary International. Proto také guvernér distriktu Alexandr Turkovič předal prezidentce RC Třebíč Ireně Cahové gratulaci světového prezidenta Rotary International pana Sakuji Tanaky.

 

Výměnné pobyty mládeže

Program mezinárodní výměny středoškoláků patří k nejlepším projektům Rotary. A Třebíč nezůstává pozadu, ba právě naopak. Každým rokem vysílá zhruba desítku studentů na letní tábory do zahraničí. Každým druhým rokem pořádá na oplátku RC Třebíč ve spolupráci s partnerským klubem v Jihlavě podobný letní tábor pro zahraniční účastníky u nás.

S dlouhodobou výměnou studentů klub začal před deseti lety. Od té doby prožilo jeden celý školní rok v nejrůznějších zemích světa více než dvacet zpravidla sedmnáctiletých středoškoláků a stejný počet studentů strávil rok v třebíčských rodinách a na středních školách. Dobrým vodítkem pro zájemce o takový pobyt v zahraničí je každoročně podzimní veřejná prezentace studentů, kteří se v létě vrátili z hostování v zahraničí.

Pro přijíždějící studenty do Česka pořádá již tradičně třebíčský klub orientační setkání, kde se mladí cizinci seznámí a dozví se základní informace o životě v České republice.

 

Mezinárodní akce

Stáž v Holandsku pro čtyři lékaře Nemocnice Třebíč v roce 1999 byla jednou z mnoha akcí klubu, kterou naplnil své mezinárodní poslání. Každým rokem se navštěvují rotariáni z třebíčského klubu s rotariány partnerského klubu v Rothenburgu ob der Tauber v Německu. Do Třebíče také přijíždějí rotariáni z britského Walesu, řadu let dobře fungovalo partnerství s Holanďany z Epeé. A právě oni iniciovali velmi zajímavý Mezinárodní seminář o protidrogové problematice v roce 2000 nebo výměnný pobyt dětí rotariánů.

 

Členové RC Třebíč ve vedení distriktu

Třebíčští rotariáni jsou také velmi aktivní ve vedení distriktu. Marti Saitl je předsedou česko-slovenské sekce Výboru pro mezinárodní spolupráci s Rakouskem, Frank Spekhorst byl do roku 2011 předsedou česko-slovenské sekce Výboru pro mezinárodní spolupráci s Holandskem a František Ryneš předsedou česko-slovenské sekce Výboru pro mezinárodní spolupráci s Německem. Tibor Szabó je členem „maďarského“ výboru.

Velmi užitečnou práci pro novou generaci vykazuje Jaromír Barák. Je místopředsedou distriktního výboru Výměny mládeže pro Českou republiku.

A konečně František Ryneš byl v roce 2009/10 nejvyšším představitelem distriktu, byl zvolen jeho guvernérem. Dnes dává distriktu k dispozici bohaté novinářské zkušenosti jako předseda redakční rady mezinárodně licencovaného časopisu Rotary Good News.

 

František Ryneš