Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Aktuality Zprávy Dobrovolníci JE Dukovany v neziskovkách
Dobrovolníci JE Dukovany v neziskovkách PDF Tisk Email
Čtvrtek, 06 Září 2012 10:57

Ve dnech 4. a 5. září 2012 na čtyřicet zaměstnanců Skupiny ČEZ věnovalo pracovní den šesti neziskovým organizacím. Pátý rok pomáhali čistit Dalešickou přehradu, upravit zahradu seniorům a sbírat v sadu ovoce. Kdo si najde „Čas pro dobrou věc,“ může jeden pracovní den v roce darovat potřebným. Skupina ČEZ tuto možnost zaměstnancům nabízí již pátý rok. Tentokrát dobrovolníci pomohli šesti neziskovým organizacím na Vysočině a jižní Moravě.

Devatenáct energetiků z elektrárny Dukovany čistilo Dalešickou přehradu. Na dvaceti kilometrech podél břehu nasbírali padesát velkých pytlů odpadu a harampádí, včetně zrezlého železa nebo rozlámané laminátové lodi. „Dřina mi nevadila, alespoň jsem si pročistil hlavu. Navíc jsem věděl, do čeho jdu, dobrovolnického dne jsem se zúčastnil již potřetí,“ říká technolog reaktorové fyziky Martin Fiala.

Tři jaderní fyzici zamířili do Moravských Budějovic, kde v Domově sv. Antonína sbírali jablka, švestky a přátelským povídáním zpestřili odpoledne jeho obyvatelům. „Byli bezvadní, ochotní a usilovně pracovali,“ usmívá se Ladislav Chloupek, ředitel Domova.

 

 

Další tři pomocnice umyly okna v Domovince Třebíč. Dva dobrovolníci pomohli klientům charitní pečovatelské služby v Hrotovicích s nákupem, úklidem a úpravou květinové zahrady. Další dukovanští pracovníci montovali v třebíčské Poradně Ruth nábytek, čistili židle a lavičky pro klienty tohoto charitního zařízení.

 

 

 

 

 

Informace o veřejně prospěšných organizacích:

 

Domovinka Třebíč – umožňuje seniorům a lidem se zdravotním postižením z regionu Třebíč, aby zůstali co nejvíce zapojeni do života společnosti. V rámci denního pobytu v příjemném bezbariérovém prostředí jim pomáhá rozvíjet či udržovat jejich schopnosti a soběstačnost, zabezpečovat základní potřeby a smysluplně prožít každý den.

 

Charitní pečovatelská služba Hrotovice – působí v sociální, zdravotní a humanitární oblasti. Nabízí pomoc seniorům a zdravotně postiženým při péči o vlastní osobu či domácnost. Provozuje půjčovnu kompenzačních nebo cvičebních pomůcek.

 

Dům svatého Antonína – Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích je domov pro seniory a zdravotně postižené spoluobčany, kteří potřebují pomoc druhé osoby. Jeho posláním je umožnit obyvatelům důstojné a kvalitní prožití života.

 

Tělocvičná jednota Konešín – každý rok organizuje čištění Dalešické přehrady,Vodní dílo Dalešice na středním toku řeky Jihlavy zahrnuje dvě nádrže - hlavní nádrž u Kramolína a vyrovnávací nádrž u Mohelna. vodní dílo na středním toku řeky Jihlavy zahrnuje dvě nádrže: hlavní nádrž u Kramolína a vyrovnávací nádrž u Mohelna. Každý rok zde dobrovolníci čistí vybrané oblasti od nánosů odpadků, zbytků polystyrenu, pet a skleněných lahví a dalšího nepořádku.

Vodní dílo Dalešice na středním toku řeky Jihlavy zahrnuje dvě nádrže - hlavní nádrž u Kramolína a vyrovnávací nádrž u Mohelna. Vodní dílo Dalešice na středním toku řeky Jihlavy zahrnuje dvě nádrže - hlavní nádrž u Kramolína a vyrovnávací nádrž u Mohelna.

Poradna Ruth Třebíč - posláním poradny je pomoc při řešení neshod v partnerských, manželských i mezigeneračních rodinných vztazích a příprava na manželství a rodičovství. Poradna nabízí důvěrnou atmosféru, prostor a čas, podporu a pomoc ženám, jejich partnerům, mladým lidem a rodinám v různých oblastech života.

 

Simona Kaňoková