Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Aktuality Zprávy Pijí, kouří nenosí přilbu
Pijí, kouří nenosí přilbu PDF Tisk Email
Neděle, 19 Srpen 2012 06:59

Od ledna do června 2012 realizoval Kraj Vysočina na středních školách projekt Životní styl a zdraví mládeže v Kraji Vysočina. Jeho cílem bylo získat konkrétní informace týkající se zdravotního stavu a životního stylu středoškolské mládeže. Monitoring zdravotního stavu studentů se prováděl ve 41 třídách druhých ročníků vybraných 22 středních škol.

Celkem se studie zúčastnilo 435 chlapců a 431 dívek, kteří vyplnili anonymní dotazník a zároveň jim bylo provedeno vyšetření krevního tlaku a pulsu, měření tělesné hmotnosti a výšky, výpočet Indexu tělesné hmotnosti, měření procenta tělesného tuku, vyšetření celkové hladiny cholesterolu a Ruffierova zkouška tělesné zdatnosti. Monitoring a následné zpracování dat provedlo občanské sdružení Zdravá Vysočina ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Jihlava a Vysokou školou polytechnickou Jihlava.

Mezi nepříznivá zjištění patří např. skutečnost, že každý pátý student trpí zvýšeným krevním tlakem, nadváhou či obezitou, 13 % studentů má zvýšenou hladinu cholesterolu. Polovina žáků středních škol má zvýšené nebo vysoké % tělesného tuku, téměř 60 % má podprůměrnou nebo nedostatečnou tělesnou zdatnost.

Studie také zjistila, že 40 % šestnáctiletých studentů kouří a pětina pije alkohol minimálně 2x týdně. Pouze 30 % mládeže používá při jízdě na kole vždy helmu a téměř 40 % ji pak nepoužívá vůbec.

Odborníci z řad lékařů pozitivně hodnotí získání objektivních dat pro doporučení školám, zdravotním pojišťovnám, praktickým lékařům pro děti a dorost a zejména rodičům. „Lze očekávat, že zjištěné výsledky povedou k  realizaci navazujících preventivních opatření a projektů zaměřených především na dětskou populaci a mládež. Výstupy studie a následná opatření budou řešeny i na Konferenci škol Kraje Vysočina, kterou kraj připravuje na konec října v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina,“ říká Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje.

 Dana Kratochvílová