Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Aktuality Zprávy Třebíč soutěží s památkami
Třebíč soutěží s památkami PDF Tisk Email
Úterý, 18 Leden 2011 08:50

Třebíč se letos opět přihlásila do památkové soutěže. Před několika dny poslal městský úřad oficiální přihlášku do soutěže o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací.

Ještě v lednu proběhne regionální kolo tradičního klání. Odborná komise bude hodnotit aktivity za posledních 10 let s důrazem na rok 2010. Třebíčská radnice přihlásila tyto akce: obnovení historického průchodu k bazilice ze Žerotínova náměstí, oprava židovského domu a u zřízení expozice v Blahoslavově ulici č. 77, oprava domu a adaptace na hotel Josef 1699 v Blahoslavově ulici č. 23, úprava domu na Karlově náměstí na penzion Černý orel a zahájení protipovodňových opatření v centru města.

Soutěže Programu regenerace městských památkových zón a rezervací se Třebíč pravidelně účastní. V regionálním kole se často daří umísťovat do 3. místa. Radnice vystupuje jako koordinátor a přihlašuje památky v majetku města i soukromých subjektů.

Soutěž vyhlašuje Národní památkový ústav od poloviny 90. let s cílem podpořit programy regenerace, vyzdvihnout pozitivní příklady a zviditelnit města, která vyvinula na tomto poli největší aktivitu.

Účastník soutěže musí zpracovat podrobnou zprávu, členové hodnotící komise také navštíví příslušnou lokalitu. V soutěžním klání se sleduje např. stav územně-plánovací přípravy (územní plán, regulační plán) nebo způsob podpory regenerace příslušné lokality ze strany města. Nutno je rovněž doložit počet zbouraných domů v příslušné čtvrti a důvod jejich demolice. Na území třebíčské městské památkové zóny to byly do začátku 90. let pouze dva – důvodem byl jejich kritický stav.
Ivan Přibík

Aktualizováno Sobota, 29 Leden 2011 09:58