Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Aktuality Zprávy Stavba obchvatu získala nejdůležitější souhlas
Stavba obchvatu získala nejdůležitější souhlas PDF Tisk Email
Čtvrtek, 18 Leden 2024 08:49

V pondělí 15. ledna vydal Krajský úřad kraje Vysočina souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru stavby třebíčského obchvatu (I/23 Třebíč, obchvat) na životní prostředí. Takzvaná velká EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí) byla zpracována pro oznamovatele a investora obchvatu, Ředitelství silnic a dálnic ČR, a vypořádává i připomínky spolků i jednotlivců.

„Souhlasné stanovisko při posouzení vlivů stavby na životní prostředí je důležitým krokem při přípravě této, pro město Třebíč tak významné a potřebné dopravní stavby. Trasa obchvatu, která je územně stabilizovaná v platné územně plánovací dokumentaci, pomůže nejenom tranzitní dopravě, ale rozprostře i vnitroměstskou dopravu a uleví přetíženému centru města. Stavba obchvatu je plánována na roky 2026 – 2029,“ uvedl starosta Třebíče Pavel Pacal. Velká EIA posuzuje vlivy stavby na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, hlukovou situaci, na povrchové a podzemní vody, na půdu, horniny, biodiverzitu, krajinu, na zvláště chráněná území i na hmotný majetek a kulturní dědictví.

Irini Martakidisová