Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Aktuality Zprávy Soutěž SKUTEK ROKU 2010
Soutěž SKUTEK ROKU 2010 PDF Tisk Email
Středa, 01 Prosinec 2010 07:40

Kraj Vysočina bude opět hledat nejvýraznější dobrovolné skutky jednotlivců a projekty právnických osob, které nezištně pomohly v rozvoji regionu a především neziskového sektoru. „Po novém roce odstartuje sběr nominací v devíti kategoriích, jaro bude ve znamení hlasování veřejnosti a začátkem června je na zámku Kinských ve Žďáře nad Sázavou naplánováno slavnostní předání cen,“ popsal harmonogram soutěže Martin Hyský, radní kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

První ročník soutěže Skutek roku 2010 vyhlásilo Zastupitelstvo kraje Vysočina v loňském roce. O výběru ze 112 nominovaných skutků rozhodlo 4231 hlasů. Ocenění byla předána 27 osobám v devíti kategoriích. „V letošním roce budou oceněny skutky jak fyzických osob, tak projekty právnických osob, jejichž aktivity byly realizovány v roce 2010 na území kraje Vysočina. Navíc nejúspěšnější projekty postoupí do přeshraniční soutěže, která se uskuteční v Dolním Rakousku v roce 2012,“ připomíná Martin Hyský.

Každá aktivita, která bude nominována, může sloužit jako inspirace pro aktivity další.

Nominace budou přijímány v jednotlivých kategoriích, tak aby při jejich hodnocení byla možná jejich porovnatelnost.

 

FYZICKÉ OSOBY/JEDNOTLIVCI

 

Sociální-zdravotní oblast

V této oblasti lze přihlásit fyzickou osobu, která pomohla při poskytování a rozvoji sociálních aktivit, podpoře zdraví a zdravotně postiženým.

Kultura a umění

V této oblasti lze přihlásit fyzickou osobu, která přispěla k rozvoji kultury a umění na Vysočině.

Životní prostředí

V této oblasti lze přihlásit fyzickou osobu, která pomohla při ochraně životního prostředí Vysočiny.

Volný čas dětí a mládeže

V této oblasti lze přihlásit fyzickou osobu, která pomohla rozvíjet práci s dětmi a mládeží na Vysočině.

Poradenství, osvěta, vzdělávání

V této oblasti lze přihlásit fyzickou osobu, která podpořila rozvoj vzdělávacích aktivit na Vysočině.

     

Tab.1: Seznam kategorií v soutěži Skutek roku 2010, jednotlivci


 

PRÁVNICKÉ OSOBY

 

Sociální oblast

Nominace se týká témat: rodina, senioři, mládež.

Ekonomická oblast

Nominace se týká témat: zemědělství, uplatnění na trhu, spolupráce

Oblast sídel, staveb a bydlení – utváření, revitalizace a oživení center

Nominace se týká témat: utváření, revitalizace a oživení center.

Oblast životního prostředí

Nominace se týká témat: udržitelná energie, alternativní řešení dopravy a ochrana životního prostředí.

Tab.2: Seznam kategorií v soutěži Skutek roku 2010, právnické osoby

 

Podrobné informace k podání nominací budou zveřejněny na www.kr-vysocina.cz poté, co vyhlášení soutěže schválí 14. prosince Zastupitelstvo kraje Vysočina. Obecně však platí, že navrhovatel nominace uvede své jméno, adresu trvalého bydliště (tyto údaje budou neveřejné), jméno nominované osoby včetně stručného popisu nominovaného skutku. Návrhy bude vyhlašovatel přijímat na předepsaném formuláři.

Jitka Svatošová

Aktualizováno Pondělí, 06 Prosinec 2010 15:52