Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Aktuality Zprávy Dukovany kontrolovali pracovníci Oblastního inspektorátu práce
Dukovany kontrolovali pracovníci Oblastního inspektorátu práce PDF Tisk Email
Čtvrtek, 04 Květen 2023 00:00

Bezpečný podnik

V průběhu dubna probíhal přímo v Jaderné elektrárně Dukovany audit Státního úřadu inspekce práce. Desetičlenný tým inspektorů během deseti dnů trvajících kontrol prověřoval fungování systému bezpečnosti práce a dodržování nastavených pracovních pravidel a legislativních předpisů. Podle závěrečné zprávy může Jaderná elektrárna Dukovany už podeváté obhájit titul Bezpečný podnik, jehož držitelem je od roku 1999.

Program Bezpečný podnik je určen převážně pro výrobní společnosti s počtem zaměstnanců 100 a více. Cílem auditů je prověřit funkčnost systému řízení bezpečnosti práce a ověřit správnost nastavených kritérií, vedoucích ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum. V rámci letošní obhajoby osvědčení Bezpečný podnik JE Dukovany byly kontrolní pochůzky pracovníků Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu zaměřeny celkem na 10 oblastí. Svoji pozornost zaměřili na vyhrazená technická zařízení, pracovní podmínky, dopravu, prevenci proti průmyslovým haváriím, stavebnictví, výrobním a provozním zařízením a systému řízení.

„Pravidelný audit poskytuje cenná doporučení na další zlepšení, která snižují případná rizika při práci i v takto mimořádném pracovním prostředí. Také díky nim dlouhodobě udržujeme velmi nízkou míru pracovních úrazů našich zaměstnanců i našich dodavatelů“, prozradil ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín.

 

V uplynulém roce došlo v elektrárně jen k jednotkám lehkých pracovních úrazů s pracovní neschopností, z nichž většina se stala zaměstnancům dodavatelů a byly převážně spojené s nepozorností při chůzi.

V současné době probíhá vypracování dílčích zápisů pracovníky Oblastního inspektorátu práce, ve kterých za jednotlivé oblasti zhodnotí plnění požadavků na funkční systém řízení BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

K obhajobě titulu „Bezpečný podnik“ se elektrárna letos přihlásila již podeváté, a patří tak k jednomu z mála podniků, kteří toto ocenění vlastní již od samého počátku, kdy byl program Bezpečný podnik vyhlášen Ministerstvem práce a sociálních věcí. Aktuálně se v České republice prokazuje platným osvědčením Bezpečný podnik celkem 68 právních subjektů.

Jiří Bezděk

 

Aktualizováno Středa, 03 Květen 2023 08:17