Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Aktuality Stíny Vývoj kriminality na Třebíčsku v roce 2012
Vývoj kriminality na Třebíčsku v roce 2012 PDF Tisk Email
Středa, 13 Únor 2013 09:09

Více násilí, lepší objasněnost

V roce 2012 došlo na Třebíčsku k celkem 1 633 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo 54,32 % objasnit. V roce 2011 došlo k celkem 1 624 trestným činům a z tohoto počtu se jich podařilo objasnit 55,42 %.

„Ke zvýšení trestné činnosti došlo zejména v oblasti násilné a majetkové trestné činnosti, u obou se nám ale podařilo výrazně zvýšit objasněnost,“ řekl plk. Mgr. Petr Tomášek, vedoucí územního odboru. Jak dále dodal, v oblasti násilných trestných činů se v meziročním porovnání zvýšil zejména počet úmyslných ublížení na zdraví, a to o více než 60%, na druhou stranu se snížil přibližně o třetinu počet loupeží. V loňském roce se zvýšil počet majetkových trestných činů o 140 skutků, policistům se ale podařilo zvýšit v této oblasti, v porovnání s rokem 2011, objasněnost, a to z 27,11 % v roce 2011 na 34,53 % v roce loňském. K velmi pozitivnímu vývoji došlo v oblasti hospodářské trestné činnosti, kde vloni v porovnání s rokem 2011 klesl počet spáchaných trestných činů a zároveň se kriminalistům podařilo výrazně zvýšit objasněnost.

 

V loňském roce bylo trestně stíháno celkem 788 osob (v roce 2011 jich bylo 828). Z tohoto počtu bylo 371 recidivistů, 102 žen a 37 osob mladších osmnácti let (v roce 2011 bylo recidivistů 375, žen 103 a 46 osob mladších osmnácti let). U 230 trestných činů spáchaných v loňském roce policisté zjistili, že se jich pachatel dopustil pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (v roce 2011 jich bylo 275). Vloni spáchaly osoby mladší osmnácti let celkem 46 trestných činů.

 

Násilná trestná činnost

V loňském roce došlo na Třebíčsku k 146 násilným trestným činům, z nich kriminalisté objasnili téměř 80 %. (V roce 2011 došlo k 120 násilným trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 74,17 %). Vloni se tak v porovnání s rokem předcházejícím zvýšila násilná trestná činnost o 26 skutků, pozitivní ale je, že se v této oblasti podařilo policistům zvýšit objasněnost. U 53 násilných činů bylo zjištěno, že je pachatel spáchal pod vlivem alkoholu. V souvislosti s objasněnými násilnými trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem 122 osob. Z tohoto počtu je 50 recidivistů, 6 žen, 7 mladistvých a 2 nezletilí. Nejčastějšími násilnými činy byla v loňském roce úmyslná ublížení na zdraví, kterých bylo 63 skutků, v roce 2011 jich bylo 39. Dále policisté prověřovali 19 případů přečinů porušování domovní svobody, 14 pachatelů se dopustilo vydírání a 13 nebezpečného vyhrožování. Loupeží bylo vloni 9, z nichž dvou se pachatelé dopustili v peněžních ústavech. Objasnit se kriminalistům podařilo do konce roku 6. Mezi častějšími násilnými činy bylo vloni také nebezpečné pronásledování (8 skutků) a týrání svěřené osoby (5 skutků).  

 

Mravnostní trestná činnost

V 18 případech se v loňském roce jednalo o mravnostní trestné činy, z nich kriminalisté objasnili 83,33 %. (V roce 2011 došlo k 16 mravnostním trestným činům, objasnit se podařilo 56,25 % z nich). V souvislosti s objasněnými mravnostními trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem 16 osob, ve 3 případech zjistili, že skutek spáchal recidivista a 4 mravnostní činy spáchaly osoby mladší osmnácti let.

 

Majetková trestná činnost

V loňském roce došlo na Třebíčsku k 863 majetkovým trestným činům. Objasnit se jich do konce roku podařilo 34,53 %. (V roce 2011 bylo spácháno 723 majetkových trestných činů s objasněností 27,11 %). Počet majetkových trestných činů se meziročně zvýšil, policistům se ale podařilo v této oblasti výrazně zvýšit objasněnost. V 317 případech se jednalo o krádeže vloupáním, v 430 o krádeže prosté a 116 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy. Z kategorie krádeží vloupáním se pachatelé nejčastěji vloupali do rodinných domů (70 případů), rekreačních chat (67 případů) a do obchodů (32 případů). Z kategorie krádeží prostých jsou nejčastější krádeže nafty (69 případů) a dále odcizení různých věcí z vozidel (51 případů), časté jsou krádeže jízdních kol (34 případů), krádeže vozidel (23 případů) a kapesní krádeže (19 případů). Mezi nejčastější zbývající majetkové trestné činy patří poškození cizí věci (55 případů), podvody (34 případů) a dále pytláctví.

V souvislosti s objasněnými majetkovými trestnými činy zahájili kriminalisté trestní stíhání nebo sdělili podezření ze spáchání trestného činu celkem 210 pachatelům, z tohoto počtu bylo 131 recidivistů, 17 mladistvých, 25 žen a 1 nezletilý.

 

Hospodářská trestná činnost

V loňském roce došlo k 179 hospodářským trestným činům. Objasnit se policistům podařilo 62,01 %. (V roce 2011 došlo k 198 hospodářským trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 51,01 %). V oblasti hospodářské trestné činnosti tak vloni v porovnání s rokem 2011 počet spáchaných trestných činů klesl a kriminalistům se podařilo výrazně zvýšit objasněnost, a to o 11 %. V souvislosti se spácháním hospodářského trestného činu zahájili kriminalisté trestní stíhání celkem 87 osob, z tohoto počtu je 23 recidivistů a 23 žen.

Z hospodářských trestných činů patří mezi nejčastěji páchaný čin zpronevěra (43 skutků), podvod (35 případů), dále činy v souvislosti s neoprávněným držením platební karty (30 případů), úvěrový podvod (20 skutků) a v oblasti ochrany měny (18 skutků).

 

Ostatní trestná činnost

Ze zbývajících 427 trestných činů se kriminalistům podařilo objasnit 81,26 %. Obviněno ze spáchání trestného činu bylo celkem 353 osob, z tohoto počtu je 164 recidivistů a 48 žen.

Mezi těmito zbývajícími trestnými činy je 90 případů přečinu zanedbání povinné výživy (v roce 2011 jich bylo 125), 79 přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky (v roce 2011 jich bylo 132), 69 pachatelů se dopustilo výtržnictví a 67 přečinu maření výkonu úřadního rozhodnutí. Dále byl ve 29 případech trestný čin spáchán v souvislosti s dopravní nehodou, v 16 případech se jednalo o sprejerství a ve 14 o ohrožování výchovy mládeže. Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita, vloni prověřovali kriminalisté v této oblasti 5 trestných činů.

 

Jana Kroutilová