Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Aktuality Komentáře Zadávání zakázek jako za Maška
Zadávání zakázek jako za Maška PDF Tisk Email
Úterý, 04 Leden 2011 10:34

Mateřská školka Na Kopcích praská ve švech. Rada města Třebíče proto schválila zadávací podmínky výzvy zájemcům k podání nabídky na investiční akci, kterou se má stávající mateřská školka rozšířit. Jedna třída už nestačí, potvrdila se slova bývalého ředitele a dnes prvního místostarosty Pavla Pacala (Pro Třebíč). K podání nabídky vyzvala rada města pět třebíčských firem. AGSTAV, HÁDLÍK, ČIKOM-STAV, KAPUCÍN – Realizace staveb a POZEMSTAV. Zdá se, že dosavadní praxe, totiž zadávat zakázky jen někomu, pokračuje i za nového vedení. Jediná změna - obeslán je i Kapucín. Ještě zajímavější však je seznam členů komise pro vyhodnocení nejvýhodnější nabídky. Z dvanácti členů je devět (!!!) zastupitelů. Firma Kapucín má dokonce zástupce dva, spolumajitele a manažery Petra Škarabelu (Kapucín-HZNR!) a Martina Svobodu (Kapucín-VV).

Na tiskové konferenci, která se konala v ten samý den, kdy rada přijala toto usnesení, tvrdili shodně představitelé města, že při zadávání veřejných zakázek budou ctít tzv. Semilskou výzvu. Pohledem na web jsme zjistili, že se pod tento dokument podepsali i dva členové naší hodnotitelské komise. Milan Zeibert (Břehy) a Pavel Svoboda (TOP 09) by měli vědět, co je ve výzvě napsáno v bodech 2 a 3, které se zabývají právě veřejnými zakázkami: 

    

 

2. Směrnice a pravidla pro zadávání veřejných zakázek budou transparentní, otevřené pro všechny zájemce a budou jasně definovat odpovědnost konkrétních osob, tj. budou:

- veřejně přístupné na www stránkách obce;

- upravovat všechny druhy veřejných zakázek, včetně veřejných zakázek malého rozsahu;

- zajišťovat možnost přihlášení se neomezeného počtu dodavatelů. Výjimky musí být dostatečně

zdůvodněny a též zveřejněny v zadávací dokumentaci;

- vymezovat osobní odpovědnost jednotlivých úředníků za konkrétní činnosti v procesu zadání

a realizace zakázky;

- určovat, kdy a jaké informace jsou úředníci povinni zveřejňovat;

- platná též pro všechny právnické osoby zřízené, založené nebo ovládané obcí.

 

3. V komisích pro vyhodnocování veřejných zakázek nebudou zastupitelé, ale pouze zaměstnanci úřadu z příslušných odborů a s dostatečnou kvalifikací pro vyhodnocení dané zakázky

-         výjimkou mohou být obce, kde není adekvátní pozice v úřadu obsazena.

 

Tolik Semilská výzva. Na otázku novinářů, proč jsou v komisi dva zástupci firmy Kapucín, která je mezi vyzvanými, odpověděl starosta Pavel Heřman velmi „šalamounsky“. Zatím prý není jasné, zda firma Kapucín podá nabídku. A co když podá? Pak prý to, podle Heřmana, budou řešit. Pavel Pacal poté tvrdil, že připravuje pravidla pro zadávání městských zakázek. Na přímý dotaz, zda se pravidla budou týkat i zakázek ve výši 30 tisíc, jak je tomu v Semilech, však odpověděl, že si to neumí představit.

Předvolební sliby chyby. Leccos se snadno řekne, když nehrozí plnění. Dost na tom, že Kapucín má v radě města dva zástupce. To slušnou firmu diskvalifikuje z účasti na zakázkách města. Možná nikoliv ze zákona, ale z pravidel slušného chování určitě.

František Ryneš

Aktualizováno Čtvrtek, 03 Únor 2011 10:06