Banner

TopBanners

Nacházíte se zde: Home Kauzy Přes odpor radnice prosadili občané provedení EIA na obchvatu
Přes odpor radnice prosadili občané provedení EIA na obchvatu PDF Tisk Email
Čtvrtek, 05 Duben 2018 07:51

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA vydal rozhodnutí, že u stavby „Přeložka silnice I/23 Třebíč – JZ obchvat“, tedy radnicí nazývané obchvat Třebíče, reálně však „průchvatu“, nelze vyloučit významný vliv na životní prostředí, a tak bude posuzován dle zákona o EIA. Toto rozhodnutí bylo vydáno především na základě požadavků třebíčských občanů a spolků věnujících se rozvoji města a ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. Naopak třebíčská radnice včetně odboru životního prostředí podrobné posuzování podle zákona o EIA nepožadovala, neboť jej nepovažovala za důležité. Toto jednání je však zcela v rozporu s tvrzením radních, že se snaží co nejvíce minimalizovat dopad stavby na život ve městě.

Krajský úřad vzal v potaz převážnou část připomínek, které ke stavbě „průchvatu“ vznesli třebíčští občané a zainteresované spolky. Požaduje, aby nová obsáhlá dokumentace zahrnovala mimo jiné podrobný biologický, geologický a dendrologický průzkum, vyhodnocení hydrogeologických poměrů, vlivů dešťových vod a vyhodnocení dynamiky proudění vzduchu v Terovském údolí.

Za další důležité požadavky lze považovat nutnost aktualizace a doplnění hlukové a rozptylové studie, včetně podoby protihlukových stěn, a zhodnocení vlivu předpokládaných stavebních úprav v Borovině na chodce, cyklisty a provoz MHD. Dále bude na rozdíl od zjišťovacího řízení brát v potaz Dům dětí a mládeže v areálu BOPO či budoucí rodinné domy v oblasti za poliklinikou na ulici Vltavínská.

Velký význam pro to, aby si třebíčští občané mohli udělat konkrétní představu o plánovaném „průchvatu“, bude mít i krajinářské posouzení a zpracování vizualizace trasy zejména na Koželužské ulici a v Terovském údolí. Občané tak jasně uvidí, jak má vypadat nejvyšší tunel Evropy, jak budou umístěny protihlukové stěny před nemovitostmi, jak široká bude silnice na ulici Spojovací, jak budou vypadat mimoúrovňové okružní křižovatky, nebo jak budou narušeny lesoparky Terovské a Libušino údolí a Lorenzovy sady.

Krajský úřad požaduje na základě návrhu občanů i zhodnocení zásahu do tělesa bývalé skládky BOPO v lokalitě „Řípovská zmola“.

Ovšem za nejvýznamnější úspěch třebíčské veřejnosti je třeba považovat to, že bude posuzována i tzv. „exogenní“ varianta trasy, tedy varianta velkého obchvatu.

Rozhodnutí Krajského úřadu je velkým povzbuzením pro činnost našeho spolku a všech třebíčských občanů, kteří se nechtějí smířit s názorem radnice, že jiná varianta obchvatu není možná. Zamítavé vyjádření radnice k požadavku na vypracování podrobného posouzení stavby a neuplatnění žádných připomínek svědčí pouze o tom, že vedení města dlouhodobě žije ve své vlastní bublině a názory a potřeby občanů jej vůbec nezajímají.

Na závěr je třeba poděkovat všem občanům, kteří se zapojili do procesu projednávání stavby třebíčského obchvatu a svými připomínkami napomohli k rozhodnutí o provedení celkového posouzení vlivu na životní prostředí. Stejně tak děkujeme všem, kteří činnost našeho spolku podpořili, ať už podpisem, příspěvkem na jednání zastupitelstva města či lajkem nebo komentářem na Facebooku.

TO