Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Kauzy Město opět kupuje svůj model
Město opět kupuje svůj model PDF Tisk Email
Pondělí, 04 Prosinec 2017 09:12

V červnu loňského roku navrhla rada města zastupitelům, aby Město Třebíč od firmy Kapucín odkoupilo model centra Třebíče. Rada města rozhodla, že si úmysl na odkup modelu nechá posvětit zastupiteli. Nejde zrovna o malou částku. Bez DPH chce Kapucín 1 178 414 korun. Údajně se jedná o nákladovou cenu, odborný odhad byl prý zhruba dvojnásobný. Jenomže skutečné náklady nemusely dosahovat ani poloviny této částky. Místostarosta Milan Zeibert v pátek na tiskovce města vysvětloval způsob úhrady nákladů zhotoviteli následovně: „Nejprve byl odměňován podle počtu vyrobených domků, později od hodiny.“

Jenomže zastupitelé loni nesouhlasili, kromě opozice byli proti i socialisté. Nepřijali žádné usnesení a tak k transakci nedošlo. Nyní se jim vrací diskutabilní nákup zpět. Za stejnou cenu. Zdá se, že Kapucín má již „vylobován“ dostatek hlasů. Nebo mu snad, co se financí týče, teče do bot? Co může být v pozadí?

Společnost Kapucín před několika lety objednala u modeláře Stanislava Vršky model historických částí Třebíče. Nejprve byl zhotoven model Židů, pak Stařečky a potom i centrální části města. Jeden z majitelů firmy a současně zastupitel města Milan Šťastný tehdy prohlašoval, že Kapucín modely městu daruje za podmínky, že budou vystaveny a přístupné veřejnosti. To se také stalo. Židovská čtvrť je vystavena v Zadní synagoze, ostatní části v předsálí divadla, kde jsou přístupny v době kulturních akcí.

Starosta Pavel Janata je přesvědčen, že by město mělo model koupit. Prý může dojít k prodeji firmy a s novým nabyvatelem nemusí dojít k dohodě o zápůjčce. Nebo se model může dostat do dědického řízení a to může také komplikovat jeho vystavení veřejnosti.

Starosta Janata míní, že s Milanem Šťastným nebyla uzavřena žádná dohoda o darování. „Nic písemně nemáme. Ostatně firma Kapucín má, pokud je mi známo, více jednatelů,“ vysvětluje.

To je pravda. Společnost Kapucín s.r.o. má pouze dva jednatele. Kromě Milana Šťastného je jednatelem i Martin „Bambus“ Svoboda, také zastupitel města. Oba mohou jednat samostatně.

Úloha Milana Šťastného v této kauze je podivná. Dal veřejný slib, že firma Kapucín daruje model městu. Nyní se ukazuje, že k tomu neměl oprávnění. Nepřipomíná to kauzu Marka Dalíka a jeho příslib ovlivnit nákup obrněných transportérů? Soud to ohodnotil jako podvod, protože mu chyběla pravomoc. U Šťastného se nejedná o trestní záležitost. Je to v rovině morální. U bývalého skauta by to mohlo překvapit, kdyby se v minulosti nedopustil podobných prohlášení ohledně městských zakázek.

Uvidíme, jak zastupitelé na příštím jednání rozhodnou.

František Ryneš