Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Kauzy ZMVŠ Třebíč hrozí zánik
ZMVŠ Třebíč hrozí zánik PDF Tisk Email
Čtvrtek, 12 Červenec 2012 14:21

Západomoravská vysoká škola Třebíč existuje již deset let. Myšlenka na její vznik je připisována Jiřímu Křivanovi, tehdy předsedovi představenstva Hospodářské komory Třebíč. Dal dohromady několik nadšenců, kteří upsali počáteční kapitál akciové společnosti Vivat Academia. Společně s městem Třebíč a hospodářskou komorou založili obecně prospěšnou společnost Západomoravská vysoká škola, která po několika letech zahájila výuku deseti studentů. Po počátečních těžkostech, vyvolaných změnou přístupu města a negativní mediální kampaní zejména redaktora Janouška z Třebíčských novin, se škola stabilizovala a v loňském roce již vzdělávala přes 600 studentů. Nyní se pravděpodobně její osud naplnil. První vysoké škole na Vysočině hrozí zánik.
Akreditační komise na svém zasedání v červnu potvrdila svůj návrh na omezení akreditace hned tří ze čtyř studijních programů. Škola tedy nemůže přijímat nové studenty ke studiu Ekonomiky a managementu, Hospodářské politiky a správy a Ekonomického managementu. Zůstal jediný program – Aplikované informační technologie. Je to co do počtu studentů nejslabší program, zato co do nákladů nejnáročnější.

Důvod pro odebrání akreditace byl ve všech případech stejný. Nedostatečné personální zabezpečení. Garanti studijních programů nesplňují požadavky MŠ, vyučující nevykazují publikační činnost. Například místostarostka Marie Černá (TND) má pouze zemědělskou školu a přesto přednáší státní správu. Podobných případů je na ZMVŠ hodně.

Na tyto nedostatky poukazovala akreditační komise již dva roky. Nedařilo se je však odstranit. Správní rada vykazovala v tomto směru mizivé úsilí. Ani po komunálních volbách, kdy došlo k jejímu převolení, nenastala změna k lepšímu, spíš naopak. Dílo zkázy dokonalo chaotické odvolání rektora, jeho jméno dosud není na stránkách školy k nalezení a na pracovišti se prý objevuje jen sporadicky, a také odchod Jiřího Křivana na věčnost.

Kdo sedí v orgánech školy? Kdo jsou hlavní viníci současného stavu? Především zástupci města Třebíče starosta Pavel Heřman (HZNR!), místostarostové Pavel Pacal (Pro Třebíč) a Pavel Svoboda (TOP 09). Za Vivat Academia a.s. pak Miroslav Wolf – předseda představenstva, Markéta Křivanová a Michaela Kemlarová. V dozorčí radě zasedají zástupci hospodářské komory Martin „Bambus“ Svoboda (VV), Jan Hejátko a Igor Uherčík. Zdá se, že právě oni nesou největší odpovědnost.

Podle senátora Jonáše je předsedou představenstva ZMVŠ Miroslav Wolf. Wolf je nedůvodně optimistický. Chce získat pro ZMVŠ tři nové akreditace pro jiné obory, jejich názvy však nezveřejnil. Obnovit stávající akreditace prý již nemá cenu. Jedině s tím je možno souhlasit.

Správní rada se nad tristní situací sejde v pondělí. Nemá lehkou úlohu. Po odchodu studentů třetích ročníků má škola jen asi 400 studentů. Výběr školného nemůže pokrýt náklady na provoz a výuku. „Peníze ze školného vystačí tak do Nového roku“, prozradil pod podmínkou anonymity člověk obeznámený s chodem ZMVŠ. Také o nových akreditacích se vyjádřil kriticky. „Pan Wolf asi neví o čem mluví. Získat novou akreditaci trvá několik let,“ odhaduje.

Správní rada tedy bude muset zajistit financování alespoň na dva roky, co budou dobíhat studenti. To si vyžádá odhadem deset miliónů v příštím školním roce, odhad na další rok je v oblasti věštění.

Objektivně je však nutno uznat, že zde zahrála i změna postoje akreditační komise a ministerstva. Nyní vyžadují garanty studia, kteří jsou docenti a profesoři a na škole mají plný úvazek. Zatímco „kamenná“ vysoká škola může habilitovat své docenty, neveřejné vysoké školy je musí získávat hotové. Ti jsou si vědomi své ceny. „Docent si dnes za plný úvazek klidně řekne o 100 tisíc měsíčně,“ tvrdí znalec vysokoškolského prostředí. Jen akademici – garanti čtyř studijních programů by školu přišli ročně na 5 miliónů korun, s odvody o další 2 milióny více. To nemůže školné od redukovaného počtu studentů vykrýt.

Jediné řešení tedy je, aby shodek vyrovnalo město, hospodářská komora a akcionáři Vivat Academia. Jsou-li Třebíč, akcionáři a hospodářská komora připraveni dát potřebné milióny na dřevo, to možná napoví už pondělní jednání správní rady.

František Ryneš

Aktualizováno Pondělí, 16 Červenec 2012 13:52