Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Hospodářství Krajská motivační stipendia
Krajská motivační stipendia PDF Tisk Email
Čtvrtek, 23 Září 2010 07:32

Učni v prvních ročnících osmnácti vytipovaných učebních oborů mohou získat až 4500 Kč za pololetí, pokud splní podmínky pro poskytování krajských motivačních stipendií. „Nejde nám jenom o to, abychom zviditelnili dlouhodobě žádané obory a doplnili aktivity firem v době ekonomické recese. Stipendia mají mladé lidi také motivovat k osobnímu rozvoji, plnění povinností a řemeslnému mistrovství. V rukou učitelů a mistrů to může být nástroj kvality,“ popisuje smysl krajské podpory Marie Kružíková, krajská radní pro školství.

Motivační stipendia jsou nastavena dvouúrovňově. Pokud žák dochází do školy, nemá vážnější kázeňské prohřešky a nepropadá, může dosáhnout na základní stipendium (podle oboru 400 nebo 700 Kč měsíčně). Pokud navíc dosahuje velmi dobrých výsledků ve výuce a je výborný v praktickém výcviku, získá prospěchové stipendium (1000 Kč za pololetí).

 Žádost o stipendium, potvrzenou školou, předkládá zájemce na krajský úřad nejpozději do 29. října 2010. Formulář žádosti i podmínky pro poskytnutí stipendia mají příslušné střední školy a jsou také zveřejněny na školském portálu krajského webu www.kr-vysocina.cz.

Pavel Toman, ředitel Střední školy stavební Jihlava se snaží žákům i rodičům podání žádosti usnadnit: „Intenzivně s tímto novým nástrojem pracujeme, pečlivě jsme o všech podmínkách informovali rodiče i žáky. Z naší databáze jsme do žádosti vyplnili a vytiskli maximum údajů, které v ní máme (pozn. autora: jméno, datum narození, obor, kód oboru apod.). V současné chvíli jsme připravené formuláře rozdali žákům jenom k doplnění bankovního spojení a doplnění podpisu rodičů a žáka samotného. Jakmile to budeme mít, odevzdáme to hromadně na odbor školství.“

Podmínky a podporované obory schvalovala rada kraje již v loňském roce a jsou platné pro současné žáky prvních ročníků po celou dobu jejich tříletého studia. V průběhu října bude rada kraje projednávat nastavení podpory pro příští první ročníky.

Kamil Ubr

Aktualizováno Pondělí, 04 Říjen 2010 08:32