Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Hospodářství Dolnorakouské spalovny náš vzor
Dolnorakouské spalovny náš vzor PDF Tisk Email
Čtvrtek, 17 Březen 2011 07:00

V rámci přeshraniční spolupráce Vysočiny a Dolního Rakouska se  zúčastnila třicítka zástupců vysočinských měst a komunálních odborníků na odpadové hospodářství prohlídky spalovny odpadu v Dürnrohru. "Máme zájem shromáždit co nejvíce příkladů dobré praxe, které by nám v budoucnu pomohly při rozhodování o nakládání se směsným  komunálním odpadem a všeobecně při přípravě integrovaného systému nakládání s odpady. Posouzení reálnosti jednotlivých už dobře fungujících systémů je důležité především pro vedení měst, která jsou ze zákona zodpovědná za likvidaci odpadu," vysvětluje radní kraje Vysočina pro oblast životního prostředí Zdeněk Ryšavý, který zároveň upozorňuje na důležitou koordinační roli kraje v hledání ideálního řešení bez negativních dopadů na kvalitu životního prostředí.

 

 

Dolnorakouská spalovna komunálního odpadu v Dürnrohru u Sankt Pöltenu funguje zhruba patnáct let a její kapacita s dostatečnou rezervou odpovídá vyprodukovanému odpadu (po vytřídění komodit pro materiálové využití) ze dvou spolkových zemí - Dolního Rakouska a Tyrolska. Maximální preciznost dolnorakouské vlády a obecních samosprávy se odrazila i v logistice přepravy odpadu ke spalovně. Z 90% se odpad dostává ke spalovacím pecím po kolejích, pouhých 10% odpadu z nejbližšího okolí centrální spalovny přijede v nákladních autech. Důležité je v tomto promyšleném systému navržení 11 překladišť odpadu po celé spolkové zemi. Překladiště provozují ve své režii obce, prostředky získávají z poplatků od občanů a také z prodeje vytříděného odpadu. "Mluvíme o moderní, ekologicky i ekonomicky přijatelné přepravní logistice a zároveň o odpovědném přístupu obcí k naplňování spolkového zákona o odpadech, který již několik let neumožňuje skládkovat neupravený opad. To bylo zásadní rozhodnutí vlády, které stálo na začátku rozhodování o nakládání se zbytkovým odpadem," popisuje rakouskou praxi Zdeněk Ryšavý.

 

Spalovna v Dürnrohru sousedí s elektrárnou, které dodává odpadní páru. Ta je využívána také v biostanicích a je topným médiem pro tři velká města, regionální nemocnici a průmyslové podniky.

 

POZNÁMKA:

Jedna tuna směsného odpadu se spalováním při teplotě až 1000 stupňů Celsia změní na teplo, které je dále využíváno. Na konci spalovacího procesu zbude pouhých 250 kilogramů strusky, která se může používat např. při výstavbě silnic. Spaliny prochází v rámci technologie čištění třemi rozdílnými filtry, které oddělí znečišťující látky, které se částečně využijí jako sádra ve stavebnictví a částečně jsou zabetonovány a bezpečně uloženy .

 

Jitka Svatošová

Aktualizováno Úterý, 29 Březen 2011 06:33