Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Z redakční pošty Dopisy čtenářů Otevřený dopis starostivi Třebíče

Reklama

Otevřený dopis starostivi Třebíče PDF Tisk Email
Pátek, 27 Březen 2020 08:18

Pane starosto,

vzhledem ke své profesi i jako zástupce obyvatel v zastupitelstvu města se zajímám o problematiku kolem koronaviru.

Aktivně se zapojuji, což víte.

Dívala jsem se na složení krizového štábu, který je uveden na webu města Třebíče a je zřízen dle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení. Chtěla jsem se zeptat, zda je toto aktuální složení? Pokud ano, tak bych doporučovala doplnit členy o další odborníky. Naprosto zde chybí zástupci ambulantních lékařů či specialistů. Nebo zástupce farmaceutů či stomatologů. Chybí součinnost veřejné správy právě s lidmi v první linii, a tam spadají i ambulance pro dospělé i děti.

A také bych ráda znala odpovědi na tyto otázky.

  1. Je štáb aktivován? Kdy se naposledy sešel a jakou problematiku přesně řešil?
  2. Do jaké míry má město podchycené osamělé seniory?
  3. Ví vedení města, jak je zabezpečeno bezpečné vyšetření u lékaře? Jak jsou složky koordinovány? Je vyčleněná ambulance, která je vybavená ochrannými pomůckami a na jak dlouhý provoz je má? Pokud ambulance nemá respirátory a ochranný oděv, není to bezpečné ani pro personál ani pro pacienty.

Nabízela jsem Vám spolupráci a na tom se nic nezměnilo. Budu ráda, pokud budete můj návrh akceptovat a krizový štáb doplníte o další členy. A také jako zastupitelka žádám, aby zastupitelstvo bylo informováno o jednáních krizového štábu a jeho výstupech. A prosím o zaslání případných zápisů zpětně. Děkuji.

Můj mail není míněný jako kritika, ale jako podnět k dobré připravenosti našeho města na pravděpodobnou situaci. Myslím, že prevence a dobrá koordinace je zárukou polovičního úspěchu.

S pozdravem

Bc. Blanka Kutinová, zastupitelka města Třebíče