Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Z redakční pošty Dopisy čtenářů Dopis v koši neskončil

Reklama

Dopis v koši neskončil PDF Tisk Email
Sobota, 09 Prosinec 2017 11:06

Účastnil jsem se Kulatého stolu na Radnici, kde se hovořilo o situaci v dopravě a parkování v Třebíči. Na úvod nás seznámil vedoucí úseku dopravy Ing. Kratina, mimo jiné, se stoupajícím počtem dopravních prostředků v Třebíči a okolí. Údaj byl zkreslený tím, že byla mimo osobní automobily započítána i nákladní vozidla, traktory, a pod.  Přiznal, že zatím není zpracován střednědobý ani dlouhodobý plán, pro řešení současné špatné situace v dopravě a parkování.

Ano, jsme středověké město, ale proto o to více, se vedení Radnice, která usiluje o statut "chytrého města", musí zaměřit na dopravní problémy a vybudování parkovacích míst. Jakýmsi řešením, by mělo být chytré (smart) parkoviště na Komenského náměstí. Okolo tohoto bodu se rozproudila debata, kde přítomí občané vyslovili nesouhlas s tímto složitým opatření, které nezvýší počet parkovacích míst, tolik potřebných v centru města. Navrhovali opatřit parkoviště jednoduchou závorou, jak je to všude běžné. Námitky památkářů proti závoře jsou úsměvné, když je na náměstí a okolí řada hyzdících objektů. Také doporučilimvybudování parkovacího domu v proluce v Otmarově ulici, který byl dříve vyprojektován, ale realizace nebyla dotažena do konce.

Doporučili jsme odpovědným pracovníkům, aby se inspirovali jednoduchým parkovištěm umKauflandu na Brněnské ulici. Konfigurace terénu ve jmenované proluce a možný příjezd na horní  parkovací podlaží od Zimního  stadionu, je přímo předurčeno, pro toto využití.

Není asi zcela běžné, aby takto někteří aktivní občané, pomáhali při řešení problémů města, ale současný demokratický sytém jim to umožňuje a oni, když nejsou lhostejní, mohou být přínosem.

Také se hovořilo o zoufalé situaci s parkováním v sídlištích, kde neoprávněně parkují střední i nákladní vozidla a blokují tak místa osobním automobilům obyvatel obytných domů. Bylo by potřebné kontrolovat a následně vykázat ty, kteří se dopustí uvedených přestupků.

Domnívám se, celé toto setkání přínosné, probíhalo korektně, až na vyrušování a skákání do řeči zastupitele Zieberta, který jinak neuměl k tématu co říci. Snad i v budoucnosti, by bylo prospěšné pro obě strany, setkání zopakovat.

Jaroslav Krul