Banner

TopBanners

Nacházíte se zde: Home Hospodářství Hospodářská komora Třebíč informuje 24.10
Hospodářská komora Třebíč informuje 24.10 PDF Tisk Email
Pondělí, 24 Říjen 2011 00:00

Hospodářská komora okresu Třebíč připravila pro podnikatelskou veřejnost zajímavý seminář s názvem Finanční výkazy a finanční analýza. Seminář proběhne ve středu 2. listopadu 2011 mezi 9. a 14. hodinou v sídle společnosti S.O.K, Hrotovická 162 – Průmyslová zóna v Třebíči. Přednáší a na dotazy odpovídá Ing. Aleš Zatloukal, projektový manažer a ekonomický konzultant.

Seminář je zaměřen na získání schopnosti praktické orientace v ekonomických výkazech (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash flow) s cílem porozumět jejich obsahu a jejich využití pro řízení podniku. Klíčovou součástí semináře je kombinace teoretického vzdělávání a dovednostního workshopu. Součástí semináře je také osvojení základních metod finanční analýzy s cílem získání dalších užitečných informací z finančních výkazů a mezipodnikového srovnání.

Hlavním cílem semináře  je objasnění  pochopení formy a obsahu výstupů z účetnictví tj. ekonomických výkazů + jejich následné možnosti využití pro analýzu ekonomické situace společnosti, pochopení slabin a silných stránek, příležitostí a hrozeb.V průběhu semináře bude věnován dostatečný prostor řešení konkrétních dotazů a problémů jednotlivých účastníků. Bude kladen důraz na vysvětlení těch oblastí, které se přímo dotýkají podnikání jednotlivých účastníků.

Program:

Účetnictví – základní zdroj informací, podstata výkaznictví

Rozvaha – zdroj majetkové a finanční situace, základní nástroj evidence majetku a zdrojů

Výkaz zisku a ztráty – účetní výkaznictví jiným pohledem, skladba výsledků hospodaření

Cash flow – popis návazností na rozvahu a výkaz zisků a ztrát, praktické využití

Základní nástroje finanční analýzy – absolutní a poměrové ukazatele o podniku

Finanční analýza a poměrové ukazatele – analýza rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti

Diskuse a závěr

Přihlášení:

V případě zájmu zašlete vyplněnou přihlášku na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nejpozději do 28.10.2011.


Lukáš Zerza

Aktualizováno Pátek, 18 Listopad 2011 16:14