Třebíč se brání pokutě od ÚOHS Tisk
Čtvrtek, 11 Květen 2017 00:00

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pokutoval město za závažná pochybení ve výběrovém řízení na provozovatele městské autobusové dopravy. Nyní podala Třebíč ke Krajskému soudu v Brně správní žalobu proti tomuto rozhodnutí.

Tisková mluvčí města k to mu uvádí: „Správní žaloba upozorňuje na formální nedostatky, nezákonný postup udělení pokuty i skutečnost nevypořádání věcných argumentů města k meritu věci. Město v žalobě žádá zrušení předmětného rozhodnutí.“

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj totiž již 24. března potvrdil prvoinstanční rozhodnutí svého úřadu o pokutě Městu Třebíč ve výši 1,5 miliónu korun. Podle ÚOHS se město dopustilo závažných chyb při soutěži na provozovatele městské autobusové dopravy. Panuje podezření, že soutěž byla ušita na míru předem danému uchazeči, firmě Trado MAD, patřící do skupiny ICOM Jihlava. Nakonec byla také jediná, kdo se soutěže zúčastnil. Usnesení o pokutě nabylo právní moci a město musí zaplatit.

I když město rozhodnutí nezveřejnilo, podařilo se našemu serveru seznámit se s důležitými skutečnostmi. Odůvodnění je podle našeho názoru fundované a racionální. Vedoucí odboru dopravy Aleš Kratina nám potvrdil, že rozhodnutí je po doručení pravomocné. „Město má možnost ve lhůtě 60 dnů podat správní žalobu ke Krajskému úřadu a požádat o odklad rozhodnutí,“ tvrdí Kratina. Zřejmě myslel ke Krajskému soudu. Tam teď žaloba také směřuje.

Podle názoru odborníků však žaloba příliš nadějí na úspěch nemá. Uvidíme, zda bude město úspěšné. V opačném případě bude zajímavé sledovat, na kom bude vymáhat škodu. Na vedoucím odboru dopravy Aleši Kratinovi nebo na radním Pavlu Pacalovi, v té době politikovi, do jehož gesce doprava patřila.

František Ryneš