Pokuta 1,5 miliónu za tendr na MAD potvrzena Tisk
Středa, 29 Březen 2017 15:18

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj 24. března potvrdil prvoinstanční rozhodnutí svého úřadu o pokutě Městu Třebíč ve výši 1,5 miliónu korun. Podle ÚOHS se město dopustilo závažných chyb při soutěži na provozovatele městské autobusové dopravy. Panuje podezření, že soutěž byla ušita na míru předem danému uchazeči. Nakonec byl také jediným, kdo se soutěže zúčastnil. Doručením usnesení nabývá rozhodnutí o pokutě právní moci a město musí zaplatit.

I když město rozhodnutí nezveřejnilo, podařilo se našemu serveru seznámit se s důležitými skutečnostmi. Odůvodnění je podle našeho názoru fundované a racionální. Vedoucí odboru dopravy Aleš Kratina nám potvrdil, že rozhodnutí je po doručení pravomocné. „Město má možnost ve lhůtě 60 dnů podat správní žalobu ke Krajskému úřadu a požádat o odklad rozhodnutí,“ tvrdí Kratina. O tom však je možno pochybovat, i když by se to jistě našim radním náramně hodilo. O jejich pochybení by rozhodoval třeba i současný třebíčský radní Pavel Pacal, který je současně zástupcem hejtmana.

Tak to asi pravda nebude. Příslušnou institucí pro podání správní žaloby je totiž Krajský soud.

Město s rozhodnutím ÚOHS nesouhlasí. Svá pochybení bagatelizuje a redukuje je na jediné pochybení – požadavek na krytá stání pro vozový park dopravce, což prý je banalita. Připravovalo zakázku na dopravce MAD ve spolupráci s externím poradcem a je proto přesvědčeno o tom, že její ustanovení byla v souladu se zákonem. Naopak za nezákonné považuje rozhodnutí úřadu. O vyhlídkách v nastávající soudní při Kratina soudí: „Zrušení rozhodnutím ve správním soudnictví považuje (město) za vysoce pravděpodobné. Pokud by u soudů neuspělo, zaplatí pokutu administrátor z pojištění odpovědnosti.“ Podle Kratiny chce město požádat o odklad výkonu rozhodnutí.

Jenomže i tato úvaha vedení města je také poněkud iluzorní. Město smlouvu s firmou, která soutěž připravila, pečlivě tají. Proto nelze zjistit, kdo stanovil podmínky soutěže. Pochybuji, že by to byla firma, která pouze soutěž administrovala a o místních poměrech nemůže mít detailní informace. A taktéž pochybuji, že by pojišťovna v tomto případě platila, aniž by se bránila. Ani s odkladem výkonu rozhodnutí to nevypadá dobře.  Podle judikátů v obdobných případech není zpravidla odklad rozhodnutí povolován.

Jisté je, že vysoutěžená cena za provozování autobusové dopravy je jednou z nejvyšších, pokud ne úplně nejvyšší, v celé republice. A vysoce pravděpodobné je také, že uplynulých minimálně šest let město za dopravní služby platilo nesmyslně vysoké částky. Zajímavou ekonomickou analýzu zpracoval opoziční zastupitel Jaromír Barák (Třebíč občanům). Město ji ovšem ve svém zpravodaji neuveřejnilo. Můžete si ji přečíst na internetové adrese http://www.trebicobcanum.net/radnice-nas-pripravila-o-stamiliony-a-jeste-se-za-to-pochvalila-ii/

O vzniku a pozadí této kauzy čtěte také na internetové adrese http://www.trebicobcanum.net/v-trebici-padaji-trestni-oznameni-tykaji-se-vyberu-noveho-dopravce/

František Ryneš

Aktualizováno Středa, 29 Březen 2017 17:55