Horký půl miliónu na Barákovi nevysoudí Tisk
Pondělí, 23 Leden 2017 15:33

Ve středu proběhlo před Okresním soudem první jednání mezi žalobcem Richardem Horkým a Jaromírem Barákem (Třebíč občanům!). Místní „oligarcha“, který má pod palcem tepelné hospodářství, vlastní velké množství pozemků, včetně lukrativních stavebních, výrobce kotlů na biomasu, majitel mnoha společností v Česku i v zahraničí, dukovanského zámku, středověké vesnice, hotelu Atom a předseda představenstva Hospodářské komory Třebíč, žaluje opozičního zastupitele Jaromíra Baráka za jeho kritické výroky při jednání zastupitelstva 14. května 2015.

Při inkriminovaném jednání zastupitelstva vystoupil Horký s žádostí na zastupitele, aby Jaromíra Baráka odvolali z komise na kontrolu hospodaření plaveckého areálu Laguna pro podjatost. Ekonom Barák totiž měl pochybnosti, zda jsou dotace města, čítající více než 7 miliónů ročně, používány v souladu se smlouvou o pronájmu. A zastupitelé šli Horkému na ruku. Jednání o předpojatosti Baráka nejprve odložili, poté ho skutečně odvolali. Zastupitel se v emotivním projevu ptal svých kolegů – zastupitelů, zda je to možné, aby Horký takto ovládal radu města potažmo i zastupitelstvo.

To se Richardu Horkému nelíbilo a Baráka zažaloval. Chtěl po něm půl miliónu korun jako zadostiučinění, písemnou omluvu a soudní zákaz podobných projevů do budoucna.

Na začátku jednání vyšla najevo zajímavá skutečnost. Horký změnil žalobu. Nově chce po Barákovi „pouze“ 50 tisíc, netrvá na soudním „náhubku“ a zmírnil i text požadované omluvy.

Zástupce žalobce Jan Rytíř v plamenné úvodní řeči vychválil Horkého jako úspěšného podnikatele, který zaměstnává více než 100 lidí, platí stovky miliónů na daních, vlastní řadu firem, z nichž žádná není v úpadku a je hybatelem mnohého dění v Třebíči. Horký prý si zaslouží uznání a ne urážky. Jaromír Barák prý ho staví do role kmotra. Veřejnost si vytvoří názor na základě jednostranných výroků žalovaného, což prý je nebezpečné. Svou plamennou řeč zakončil nabídkou. Pokud se Jaromír Barák podívá Horkému do očí a prohlásí: „To jsem přestřelil,“ mohou prý se v klidu hned rozejít.

Jaromír Barák ústy svého zástupce Jiřího Gottweise, renomovaného advokáta z Brna, nehoráznou nabídku odmítl. Podle Gottweise má politik v rámci jednání zastupitelstva právo vyjádřit svůj názor. Upozornil, že žalobce se pokládá za někoho výjimečného, nedotknutelného. Bohatý podnikatel se žalobou pokouší nasadit „náhubek“ kritickému volenému zástupci občanů. Barák v žádném případě neporušil práva Horkého svými výroky, které jsou v demokratické společnost běžné a nepřekračují dovolené mantinely. Proto navrhl žalobu zamítnout jako nedůvodnou.

Soudkyně Petra Rutarová provedla písemné důkazy. Potom přehrála videonahrávku z předmětného jednání zastupitelstva, která však byla sestříhána na několik minut. Nahrávku dodal žalobce, její kvalita byla studiová. Není bez zajímavosti, jaký je její původ. Rytíř tvrdil, že ji má z radnice. To by ukazovalo na to, že tam má Horký nadstandardní vztahy, protože jinak lze nahrávku pořídit jen záznamem přímého přenosu z jednání zastupitelstva, který má ovšem kvalitu internetového přenosu. Na radnici se totiž videozáznam nearchivuje, jak autorovi tohoto článku později potvrdil starosta Pavel Janata. Horký se následně pokusil svého právníka usměrnit, prohlásil, že dal příkaz „jednomu zaměstnanci“ přenos nahrát na video. Jenže s ohledem na perfektní kvalitu to nehraje.

Žalovaný poukázal na vytržení výroku z kontextu. Doložil to USB fleškou, kde je zhruba tři čtvrtě hodiny záznamu diskuze k tomuto bodu. Z technických a časových důvodů však tento důkaz nebylo možno provést.

Soudkyně žalobce vyzvala, aby doložil újmu, která mu vznikla, když chce peníze. Oběma stranám dala 10 dnů na doplnění důkazů. Pak jednání odročila na neurčito, pravděpodobně na první polovinu února. Náš server bude při tom.

František Ryneš

 

Aktualizováno Středa, 25 Leden 2017 22:43