Konflikt na Ukrajině se promítl do nárůstu podpory jaderné energie. Tisk
Zprávy
Čtvrtek, 19 Květen 2022 05:42

Jste vy osobně pro rozvoj jaderné energetiky v České republice? Tak zní jedna z klíčových otázek reprezentativního průzkumu, který agentura IBRS realizovala na přelomu dubna a května kvótní metodou na reprezentativním vzorku 500 respondentů z celé ČR. A 68% populace na ni odpovídá kladně, což je od roku 1994 druhý nejvyšší výsledek. Spolu s tím posiluje i názor, že ČR by měla být ve výrobě elektřiny soběstačná, což podporuje nyní 96% populace.

„Hlavní roli v podpoře jádra nyní hraje energetická soběstačnost. Zatímco na podzim 2021 byl růst podpory jádra posilován hlavně situací kolem krachujících dodavatelů a růstem cen energií, na jaře 2022 se do růstu podpory jádra promítá navíc i obava o energetickou soběstačnost, která souvisí s válečným konfliktem na Ukrajině.“ vysvětluje Miloš Rybáček, jednatel agentury IBRS. Kromě podpory jádra však vzrostla i podpora obnovitelných zdrojů. Téměř polovina populace (46%) nyní podporuje jak rozvoj jaderné energetiky, tak i rozvoj obnovitelných zdrojů, což je od podzimu nárůst o 7%.

„Kvůli hrozbě, že Rusko přestane dodávat fosilní paliva, výrazně posílil názor, že budoucnost energetiky v České republice je především v koexistenci jádra a obnovitelných zdrojů.“ doplňuje Miloš Rybáček.

To se projevilo i v jednoznačném souhlasu s podporou státu jaderné energetice, kdy 82 procent respondentů vyjádřilo s touto podporou souhlas.

Konflikt na Ukrajině ve spojení s jadernou energií však mezi lidmi vyvolává i určité obavy. Nejrozšířenější je pro 69% respondentů obava, že v důsledku války může být poškozena nějaká ukrajinská jaderná elektrárna. Téměř polovina populace (48%) se obává i poškození jaderné elektrárny mimo území Ukrajiny. V této souvislosti je zajímavé, že i tak 60% respondentů očekává v souvislosti s důsledky válečného konfliktu na Ukrajině rozvoj jaderné energetiky i v ostatních zemích EU.

IBRIS