Třebíč stojí za Ukrajinou Tisk
Zprávy
Středa, 23 Únor 2022 08:04

Město Třebíč vyjadřuje podporu Ukrajině, která čelí ruské agresi.

Město uznává hranice evropských států, snahu Ukrajiny začlenit se do evropského společenství i právo volby každého státu a jeho svobodu.

„Ukrajina je nám velmi blízká. V posledních týdnech aktivně komunikujeme s naším partnerským městem Rachivem. Město Rachiv leží v oblasti Zakarpatské Ukrajiny, která byla za první republiky součástí Československa a je partnerským městem Třebíče již pátým rokem. Třebíč každoročně poskytuje peníze na vybrané investice v Rachivu, i letos máme v rozpočtu pro tyto účely bezmála půl milionu korun,“ uvedl starosta Třebíče Pavel Pacal. „Máme obavy z dopadů mezistátního konfliktu na naše partnerské město. Podle aktuálních informací je v Zakarpatí i v partnerském městě klid. Požádal jsem starostu Rachivu, aby nás průběžně informoval o situaci. Jako vyjádření podpory, prozatím alespoň morální, jsme vyvěsili na radnici ukrajinskou vlajku. Stále věříme, že se konflikt podaří urovnat,“ doplnil Pavel Pacal

Irini Martakidisová