Podpora jaderné energie v ČR na vzestupu Tisk
Úterý, 30 Červenec 2013 06:05

V posledních dvou letech roste podpora jaderné energetiky v České republice. V současnosti jsou dva ze tří Čechů (66 %) pro její rozvoj. Jak vyplynulo z letošního průzkumu agentury IBRS, od roku 2011 se zvyšuje podíl obyvatel ČR, kteří jsou pro rozvoj jaderné energetiky a to celkem o 12%. Mezi důvody patří například požadavek na energetickou soběstačnost České republiky, nebo požadavek na čistou výrobu elektřiny.

Pokud by se nyní konalo referendum o výstavbě nových jaderných bloků jaderné elektrárny Temelín, zúčastnila by se ho více než polovina populace. Celkem 84% účastníků referenda by hlasovalo pro výstavbu, což je o 22% více než v roce 2011. Drtivá většina Čechů je přesvědčena o tom, že Česká republika musí být v energetice soběstačná. Tato zjištění vyplynula z letošního průzkumu agentury IBRS.

Podle většiny dotazovaných by měl být v budoucnu energetický mix České republiky složen především z jádra, případně obnovitelných zdrojů. Respondenti mezi nimi však rozlišují a zcela jednoznačně se nepřiklonili k žádnému z nich. Většina populace proto uvádí, že jedinými možnými zdroji energie, které jsou do budoucna schopny pokrýt spotřebu energie, jsou jádro a obnovitelné zdroje.

Průzkum probíhal formou osobního dotazování s přímým zápisem pořízených dat do notebooku na reprezentativním vzorku 500 respondentů z celé ČR starších 18 let. Respondenti byli vybíráni kvótním výběrem podle pohlaví, věku, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště.

Monika Bérešová