Třebíči hrozí obří deficit Tisk
Pondělí, 16 Leden 2012 00:00

Téměř 100 miliónů korun je rozpočtový deficit města Třebíče, který rada předloží zastupitelstvu koncem ledna ke schválení. Příjmy města mají dosáhnout 484 miliónů korun, to je o 46 miliónů méně než letos, avšak pouze za předpokladu nulového růstu našeho hospodářství. Dojde-li k poklesu, bude propad ještě větší. Ve výdajích se město příliš omezovat nechce. Ty narostou na 582 miliónů korun, zejména díky přebujelým investicím, z nichž mnohé jsou velmi diskutabilní až zbytečné.
Tento rozpočtový deficit bude podle prvního místostarosty Pavla Pacala (Pro Třebíč - na obr.) pokryt z převážné části čerpáním úvěru, a sice v předpokládané výši 80 miliónů korun. Zbytek deficitu, zhruba 19 miliónů, bude pokryt z volných prostředků na bankovních účtech. A jak chce radnice řešit situaci, kdy se hospodářství nebude dařit? Podle Pacala by Třebíč mohla seškrtat investice ve výši až 57 miliónů a použít naspořené peníze. V tom případě by prý mohla dluh okamžitě splatit. Háček je v tom, že rozpočet počítá se „vzdušnými zámky“ a naopak ignoruje reálné hrozby. Město prý obdrží dotaci 38 miliónů na dostavbu tělocvičny ZŠ Václavské náměstí, i když se ví, že dotace téměř jistě celá nepřijde, policie šetří korupci. Dalším kostlivcem je žaloba o 100 miliónů korun od obce Budišov a neziskovky Bono Publico za zmařenou investici rekonstrukce Budišovského zámku. Město Třebíč jednostranně od smlouvy odstoupilo s odůvodněním, že akci nelze stihnout v termínu. Jenomže to zřejmě neprojde. Milan Šťastný (Břehy) totiž ještě v opozici tvrdil, že to naopak stihnout bylo možné. Mýlil se tehdy, nebo dnes, kdy radnice zastává názor opačný?
Další hrozbou je soudní pře se správcem konkurzní podstaty akciovky Limy Real. Po Třebíči chce 33 miliónů jako vratku kupní ceny z evidentně neplatné smlouvy na pozemek Vídeňský rybník, kde dnes stojí supermarket. Správce konkurzní podstaty Ing. Nožička tvrdí, že by byl ochoten se s městem dohodnout na zhruba třetinové částce, jenomže jak starosta Pavel Heřman (HZNR!), tak i místostarosta Pacal jednání pouze předstírají a o opravdovou dohodu nemají zájem.

S návrhem rozpočtu se mohou občané seznámit na úřední desce města, tedy i na internetových stránkách města.

František Ryneš

Aktualizováno Sobota, 18 Únor 2012 12:08