Muzeum Vysočiny Třebíč zve na promítání filmu Tisk
Čtvrtek, 31 Březen 2016 07:16

Ve čtvrtek 31. března 2016 v 17 hodin proběhne v Kamenném sále třebíčského zámku projekce filmu Emanuel Ranný. Dokument vyrobilo v roce 2015 ve spolupráci s Krajem Vysočina studio VIDEO THEO. Režie filmu se ujal Theodor Mojžíš.

Úvodní slovo přednese Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Úryvek textu Bohuslava Mikuláška z knihy Cesta k úspěchu přednese Miroslav Koupil. Fiilm představí Ladislav Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina. Po projekci bude následovat posezení s E. Ranným u číše vína.

František Ryneš