Stavba mostu jede na půl plynu Tisk
Pondělí, 04 Červenec 2016 07:54

O problémech při stavbě nového mostu na Podklášteří jsme již informovali. Zdá se, že vadný projekt, zpracovaný pražskou firmou AF-Cityplan, termín dokončení stavby 15. prosince značně ohrozil. Stavba týden stála. Kraj se brání, že je vše v pořádku a termín se stihne. Tisková mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová tvrdí: “Špatné založení mostu je informace, která je nám sdělována pouze médii a to už před samotnými demoličními pracemi.“

Vedení města však kraj usvědčuje z nepřesnosti. Ústy místostarosty Vladimíra Malého (ČSSD) připouští, že zpoždění je zhruba dva týdny. Proto před čtrnácti dny udělila rada města stavebníkovi, firmě Colas, výjimku z „rámusové“ vyhlášky. Až do prosince může firma pracovat za hluku a otřesů půdy denně od osmi do dvaceti hodin, a to i o sobotách, nedělích a státních svátcích. Lže kraj nebo město?

Že v projektu není vše v pořádku, napovídá skutečnost, že po oba uplynulé víkendy na stavbě nebyla ani noha. Proč, když dělníci mohou díky výjimce pracovat?

Když se začalo proslýchat, že je stavba ve skluzu, potvrdil stavbyvedoucí Novák, že v plánech nebyly zakresleny některé kabely. Dělníci se prý domnívali, že nezakreslené jsou slepé a bez napětí. Potom ovšem jeden z nich přerušili a přitom zjistili, že v něm proud byl. Musejí prověřovat všechna kabelová vedení. Dělníci obnažují kabely ručně a jeden po druhém prověřují. Podle Nováka to povede k týdennímu zpoždění stavby. Později však tento argument zmizel. Uvědomil si stavitel, že narušení kabelu může být trestným činem nebo přečinem, a tak neudržitelnou báchorku opustil?

Pohádku o kabelech nahradil Vladimír Malý jinou. Podle něho bylo nutno přikročit k položení rour do řečiště, aby voda Jihlavy mohla stavbou protékat. A Povodí Moravy si podle jeho slov s povolením dalo na čas. I tento příběh kulhá. Než se totiž zahájí stavba, musí mít investor, tedy kraj, pohromadě všechna potřebná povolení. Jestliže se nepočítalo se zatrubněním koryta, musel být vadný projekt. Ostatně, Povodí Moravy v podobných případech reaguje velmi pružně. Prodleva 14 dnů, o kterých hovořil Malý, je pochybná.

Obsluhující pracovník těžkého stroje podezření na vadu projektu prohloubil. „Už jsme asi ve čtyřech metrech a pořád jsme nenarazili na pevné podloží,“ svěřil se našemu serveru pod podmínkou anonymity.

Nezbývá nám než věřit tiskové mluvčí kraje Jitce Svatošové. „Tlak veřejnosti na uspíšení termínu, na opomíjení základních technologických přestávek, úpravy postupů, jejich sled a návaznost z důvodu zajištění bezpečnosti a kvality práce v tuto chvíli není možné akceptovat. Stavba probíhá bez problémů a není důvod v tuto chvíli hledat zádrhele tam, kde nejsou.“

Doufejme, že nový most bude hotov 15. prosince. Slibovaný dřívější „zkušební provoz“ je již zřejmě v oblasti zbožných přání místostarosty Malého.

K problematické stavbě se během stavby ještě vrátíme.

František Ryneš