Navýší město potichu počet úředníků? Tisk
Úterý, 07 Duben 2015 07:13

Projekt „Práce na dálku“ se blíží ke svému konci. Zdá se, že za 8,4 miliónů jsou jeho výsledky poněkud tristní. Na tom nemění nic ani fakt, že byl podpořen dotací z EU. Garantem projektu je uvolněná radní Marie Černá.

Podle tiskové mluvčí města do projektu vstoupilo město Třebíč s ambiciózním záměrem přiblížit nezaměstnaným lidem nové možnosti způsobu vykonávání práce a rozšířit tím pole jejich působnosti při hledání zaměstnání. Zároveň má projekt sloužit jako jeden z nástrojů ke snížení míry nezaměstnanosti v kraji a k motivaci zaměstnavatelů vzít za své i tyto netradiční způsoby uplatnění zaměstnanců.

A jaké jsou výstupy projektu? Za ty peníze poněkud chudičké. Byl vytvořen webový portál, příručka Řízení vzdálených pracovníků (kompilace již existujících publikací), pár videozáznamů z webinářů a konferencí, byl umožněn přístup k softwaru pro práci na dálku a analýze dopadů implementace práce na dálku v ČR včetně kalkulačky pro výpočet úspor. Proběhly tři cykly školení pro cílové skupiny a pět seminářů se zaměřením na zaměstnavatele. V rámci vzdělávacích aktivit bylo s prací na dálku seznámeno celkem 564 osob. Za tři roky trochu málo. Měřitelné téměř nic.

Koordinační centrum vzniklo k 1. 8. 2012 a až do konce projektu 1. 6. 2015 jeho činnost zajišťuje čtyřčlenný tým ve složení projektová manažerka, dvě koordinátorky, asistentka a v části projektu také externí metodik. Veškeré vzdělávací aktivity a nabízené služby jsou díky financování ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu pro město zcela zdarma. Projektové náklady celého projektu dle schválené žádosti o finanční podporu byly stanoveny poskytovatelem dotace na 8.404.775 Kč. Zhruba polovinu tvoří mzdové náklady a druhou polovinu nákup služeb, cestovné a nepřímé náklady.

Kolik pracovníků se „na dálku“ povedlo zaměstnat, koordinátorka projektu netuší. Ani kolik firem se zapojilo. A co bude se čtyřmi pracovnicemi a jedním externím metodikem? Marie Černá na tiskovce města mlžila. Prý se uvidí v květnu, jak se osvědčili a zda zůstanou mezi úředníky města. To je ale v příkrém rozporu s jejím prohlášením před vznikem projektu. Tehdy Černá tvrdila, že pracovníci mají smlouvu na dobu určitou a po jejím vypršení automaticky končí. Ve stavu města prý jsou jen kvůli podmínkám projektu.

Jenomže „kvůli projektu“ byla též navýšena systemizace počtu úředníků. Nyní by tedy měla být o stejný počet snížena. Bude tomu tak, nebo město potichu zvýší stav úředníků? Zvlášť citlivé téma v době, kdy Třebíč má nejvyšší poměr uvolněných zastupitelů, k jejich celkovému počtu téměř čtvrtinu!

František Ryneš