Poslední kolo kotlíkových dotací bude spuštěno v září Tisk
Zprávy
Sobota, 24 Srpen 2019 07:38

V některých částech Třebíče jsou významným zdrojem znečišťování ovzduší lokální topeniště – kotle sloužící k vytápění, a to hlavně z pohledu emisí tuhých znečišťujících látek a nebezpečného benzo(a)pyrenu, který vzniká při nedokonalém spalování při teplotách 300 až 600 °C.

Upozorňujeme, že dle zákona o ochraně ovzduší kotle 1. a 2. emisní třidy, jejichž prodej byl povolen do 31. prosince 2013, nesmí být provozovány od října 2022. Emisní třida je kotli přiřazena na základě výsledků spalovacích a dalších zkoušek před uvedením na trh. Posuzuje se tvorba škodlivých emisi, účinnost a bezpečnost. Čím vyšší číslo emisní třidy, tím jsou lepší výsledky a kvalitnější kotle. Od 1. ledna 2018 mohou být na česky trh uváděny již pouze kotle 4. emisní třidy a vyšší.

Vlastníky a provozovatele kotlů 1. a 2. emisní třídy upozorňujeme na možnost využití dotace na výměnu starého kotle za nový, ekologičtější.

Na podporu výměny starých kotlů v Kraji Vysočina byla pro třetí a zároveň poslední kolo kotlíkových dotací poskytnuta částka téměř 240 milionů korun. Za tuto částku by měl kraj podpořit výměnu až 2 378 kotlů. Pravidla, která stanoví podmínky pro čerpání dotace na výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj tepla, budou od 3. září zveřejněna na stránkách KÚ Kraje Vysočina, včetně nových formulářů žádosti o dotaci a další podklady pro podání žádosti. Samotný příjem žádostí pak bude spuštěn 23. října 2019.

Občané, kteří mají zájem získat informace o podrobnostech výzvy, či zkonzultovat svoje konkrétní dotazy se mohou obrátit se na linku poskytovatele dotace 564 602 888 nebo své dotazy zaslat na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Rovněž je možné navštívit stránky www.kr-vysocina.cz/kotliky, kde jsou aktuální informace průběžně zveřejňovány.

V termínu 17. 9. 2019 mezi 16:00 – 18:00 proběhne pro všechny případné zájemce informační seminář, v zasedací místnosti Městského úřadu na Masarykově náměstí 116/6.

Základní podmínky pro čerpání dotace:

1. Žadatelem může být pouze fyzická osoba – vlastník rodinného domu nebo bytového domu s maximálně 3 bytovými jednotkami.

2. Nemovitost, ve které má dojít k výměně zdroje musí být vytápěna kotlem na tuhá paliva (uhlí/dřevo) s ručním přikládáním, který je zařazen do emisní třídy 1 nebo 2 nebo nemá žádnou emisní třídu.

Výměny, na které se NEVZTAHUJÍ kotlíkové dotace:

  • výměna kotle 3. a vyšší emisní třídy za nový zdroj tepla
  • výměna starého plynového kotle za nový zdroj tepla
  • výměna kotle s automatickým přikládáním paliva za nový zdroj tepla
  • výměna kotle v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů či z Kotlíkových dotací

Ve 3. kole Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina budou podporovány následující zdroje tepla splňující parametry Ekodesignu:

  • kondenzační plynový kotel – 75% dotace, max. 95 000 Kč
  • kotel na biomasu s ručním přikládáním – 80% dotace, max. 100 000 Kč
  • automatický kotel na biomasu – 80% dotace, max. 120 000 Kč
  • tepelné čerpadlo – 80% dotace, max. 120 000 Kč

Seznam jednotlivých zdrojů tepla, které splňují parametry Ekodesignu, je dostupný na stránkách Státního fondu životního prostředí: svt.sfzp.cz

Ve třetím kole kotlíkových dotací nejsou podporovány nové kotle spalující uhlí.

Irini Martakidisová