V Třebíči hazard přežije? Tisk
Kauzy
Čtvrtek, 11 Duben 2013 16:29

Ústavní soud dnes zrušil tu část loterijního zákona, která umožňovala provozovatelům hazardu odírat gamblery pomocí videoterminálů až do roku 2014, protože obce na to neměly vliv. Oproti běžným hazardním přístrojům nemohla města mluvit do jejich povolování ani je ihned zakázat. A ministerstvo financí povolení vydávalo jak na běžícím pásu. Nyní je obec vyhláškou zakázat může.

Pro organizátory hazardu jsou hazardní videoterminály zásadní. Částka, kterou lze za hodinu prohrát, je oproti „normálním“ hazardním automatům o řády vyšší. Jaká je dnes situace v Třebíči? Jak se rozhodnutí Ústavního soudu dotkne našeho města? Bohužel zřejmě nijak. Připomeňme si historii „boje o hazard“ v našem městě.

Návrh na přijetí obecně závazné vyhlášky, která by na území města zakázala hazard úplně, podala před dvěma roky zastupitelka Marie Rynešová (HZNR!). Starosta Pavel Heřman (též HZNR!) nedal o návrhu ani hlasovat, což je v rozporu se zákonem.

Na dalším jednání zastupitelstva, když byl návrh opakován, rozhodlo zastupitelstvo ustavit komisi. Ta se držela doporučení Finančního odboru, který vede Ing. Vojtan. Vyplatí se citovat doporučení úředníků:

„… Zatím se přikláníme pouze k částečné regulaci, protože i přes nepříznivé sociální dopady patologického hráčství se při kontrolách heren na území města nesetkáváme s výtržnictvím a kriminální činností. Je třeba si uvědomit i tu skutečnost, že vymícením hazardu se město připraví o nezanedbatelné finanční prostředky, které mohly být použity na nejrůznější sociální projekty nebo jakékoliv jiné výdaje…“ Tak to je síla, že?

Dalšími důvody byla údajná nejasnost po přijetí novely zákona a údajný strach ze soudních žalob ze strany provozovatelů hazardu.

Zastupitelstvo loni po masivní masáži dvou Pavlů - Heřmana a jeho zástupce Pacala (Pro Třebíč) - schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou je hazard na území města pouze „regulován“. Tedy přesněji, ani moc regulován není. Údajná „džentlmenská dohoda“ s provozovateli hazardu pouze zakazuje neonové a jiné svítící reklamy. Ani to však není, minimálně v jednom případě, dodrženo. Město dostává z hazardu více peněz než dříve, přesně podle nového zákona o loteriích, který obcím přisuzuje větší finanční příjem.

Jak se u nás hazardu daří? Dlužno předeslat, že výborně!!! V Třebíči bylo loni v létě celkem 195 hazardních přístrojů, provozováno bylo celkem 27 heren, z toho 13 jich je na povolených místech a 14 na zakázaných. Tedy 52% heren v Třebíči bylo provozováno protiprávně. Už při jejich povolení totiž nesplňovaly podmínku tehdy platného zákona, že nesmí být v blízkosti - t.j do 100 metrů - od škol, školských zařízení, zařízení sociální a zdravotní péče, budov státních orgánů a církví. Statisticky na jednu hernu připadá v Třebíči 1433 obyvatel.

Těchto heren se můžeme zbavit poměrně rychle. Protože již při povolování nedodržely herny zákon, může (a podle mne musí) město požádat MF o zahájení správního řízení a pak je zrušit. Alespoň částečně by se napravil současný tristní stav.

Příjmy města Třebíče jsou podle nového loterijního zákona odhadnuty na 15 miliónů korun ročně. Město Klatovy, které dnes vyhrálo u Ústavního soudu spor o videoterminály, si udělalo analýzu, kolik musí lidé prosázet, aby město dostalo očekávaných 6 miliónů korun do svého rozpočtu. Analýza ukázala, že gambleři musí do automatů naházet 160 miliónů korun. Podle stejné metodiky ministerstva financí má Třebíč očekávaný roční příjem z hazardu ve výši 15 miliónů. Předpokládejme, že lidé závislí na hře jsou u nás stejní. V Třebíči tedy za rok prohrají neuvěřitelných 400 miliónů korun!

Kde na to gambleři berou, v tom mají Klatovští jasno. Starosta Rudolf Salvetr míní, že jde o obchod s lidskou bídou a utrpením. Odhaduje, že se naprostou většinou jedná o sociální dávky a peníze z trestné činnosti – krádeže v prodejnách a bytech, krádeže barevných kovů, pohonných hmot, loupeže, prostituce, drogy a další. Za to prý jim ušmudlané peníze nestojí. V Třebíči radním asi ano.

Kdyby dnes měla Třebíč vyhlášku o zákazu hazardu, jak navrhovala Marie Rynešová, mohla být po dnešním rozhodnutí ústavního soudu čistá. Stejně jako je tomu ve Velkém Meziříčí, Jaroměřicích nebo Jihlavě. Jinak se k nám právě odsud budou do hráčských doupat stahovat neukojení gambleři.

Je zajímavé, že rada Třebíče před nedávnem zakázala podomní a pouliční prodej. Důvod byl ten, že se nechce stát ostrůvkem, kam budou prodejci podnikat nájezdy, protože obce všude v okolí už tento nešvar zakázaly. V hazardu se však točí velké peníze. Vedení radnice se jeho úpornou obranou a ochranou vystavuje podezření, že je někdo dost masivně prokrmil.
   
František Ryneš