Vyšetřování Svobody pokračuje, nezapomeňme! Tisk
Kauzy
Středa, 02 Květen 2012 07:09

Jak jme již referovali, při zasedání rady města Třebíče hlasoval Martin Svoboda (Kapucín – VV) ve prospěch rozhodnutí, ze kterého mohla mít prospěch jedna z firem, kde má Svoboda majetkovou účast. Před hlasováním však neoznámil, že je v konfliktu zájmů. Nyní šetří oddělení hospodářské kriminality Policie ČR v Třebíči podezření, že se Svoboda dopustil přestupku proti Zákonu o střetu zájmů. V případě, že bude uznán vinným, hrozí mu pokuta ve výši až 50 tisíc korun.

Jednalo se o prodloužení smlouvy s mobilním operátorem Telefónica O2. Právě pro tohoto operátora zajišťuje Kapucín repro placenou péči o zákazníka. Podle tiskového mluvčího mobilního operátora má Kapucín provize z uzavřených nových smluv, mnohem větší odměny však i z prodloužení stávajících.

Podle sdělení vrchního komisaře Marka Prokeše nemá dosud policie shromážděny všechny podklady pro rozhodnutí. Podle jeho sdělení tedy vyšetřování dále pokračuje. K vysvětlení bylo na policii předvoláno již několik osob, z radnice např. vedoucí informatiků Milan Zmátlo.

Policie by se mohla též zabývat podezřením, zda se radní města nedopustili provinění proti Zákonu o zadávání veřejných zakázek. Zdá se totiž, že finanční objem zakázky při prodloužení smlouvy o 27 měsíců vysoce převyšoval částku, kvůli které již musí být tendr vyhlášen. Navíc rada města nutí i své příspěvkové organizace, aby se nechaly zahrnout do smlouvy s Telefónikou.

Prodloužení smlouvy schválila rada města hlasy všech osmi přítomných a smlouvu podepsal starosta Pavel Heřman (HZNR!). Uvidíme, zda se bude policie zabývat i tímto aspektem. O průběhu vyšetřování budeme čtenáře nadále informovat.

František Ryneš