Bezpečný podnik JE Dukovany Tisk
Sobota, 13 Srpen 2011 05:07

Podepsáním závěrečného protokolu byl ukončen audit Státního úřadu inspekce práce, který ověřil systém bezpečnosti práce na JE Dukovany. Šestičlenný tým auditorů již popáté potvrdil, že elektrárna Dukovany má systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci plně funkční a jeho pravidla během provozu dodržuje. Jaderná elektrárna Dukovany tedy bude moci do roku 2014 užívat titul Bezpečný podnik.

Ocenění a titul Bezpečný podnik elektrárna Dukovany poprvé získala v roce 1999. V letech 2002, 2005 a 2008 úspěšně absolvovala jeho obhajobu a nyní získává tento prestižní titul již popáté za sebou.

Audit byl zahájen 29.6. a ve dnech 18.-25.7. prováděla pětičlenná skupina inspektorů kontrolu přímo v provozu JE Dukovany. „Během auditu jsme i přímo v provozu hodnotili systém a funkčnost bezpečnosti práce. Přes některá systémová doporučení je možno konstatovat, že je na vysoké úrovni a plně odpovídá povaze a rozsahu na elektrárně prováděných činností,“ uvedl vedoucí auditu Karel Pokorný.

Osvědčení Bezpečný podnik je významným oceněním, které tak elektrárna v oblasti bezpečnosti opakovaně potvrdila. Podniků, které mohou ke svému jménu využívat i titul Bezpečný podnik je v ČR padesátka. Na Vysočině se elektrárna zařadila do šestice firem, které opakovaně splňují náročné podmínky pro získání tohoto ocenění.

„Jsem vděčný za každou zpětnou vazbu, je to to nejlepší, co můžeme dostat a čím bojujeme proti provozní slepotě, která by nás mohla ohrožovat,“ uvedl ředitel elektrárny Dukovany Tomáš Žák při podpisu závěrečného protokolu.

„Tato velká prověrka inspektory Státního úřadu inspekce práce a obhajoba titulu Bezpečný podnik, je pro nás vždy ověřením, že celý systém bezpečnosti práce máme správně nastaven a funguje, závěrečný podpis protokolu je bezpečnostním svátkem,“ říká vedoucí útvaru Bezpečnost společnosti ČEZ Pavel Nechvátal.

 

Osvědčení má platnost tři roky, představitelé elektrárny ho slavnostně převezmou 18.10. z rukou ministra práce a sociálních věcí. Nyní bude každý rok probíhat periodický audit a v roce 2014 bude elektrárna osvědčení znovu obhajovat při dalším velkém auditu.


Petr Spilka

Aktualizováno Neděle, 04 Září 2011 12:58