Banner

TopBanners

Nacházíte se zde: Home Aktuality Zprávy O které děti bude postaráno?
O které děti bude postaráno? PDF Tisk Email
Pátek, 05 Březen 2021 08:41

Péče o děti zaměstnanců krizové infrastruktury je v Třebíči zajištěna

Na základě usnesení vlády z 26. února určil hejtman Kraje Vysočina školy a školská zařízení, která budou vykonávat péči o děti zaměstnanců krizové infrastruktury, bez ohledu na to, zda jsou tyto děti žáky určené školy nebo školského zařízení. V Třebíči je určena Základní a mateřská škola Na Kopcích, po případném naplnění kapacity jsou připraveny další školská zařízení.

Jedná se o děti ve věku od dvou do deseti let, jejichž rodiče a zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

 • bezpečnostních sborů,
 • obecní policie,
 • poskytovatelů zdravotních služeb
 • orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/200 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.

Maximální počet dětí ve skupinách je třicet. Školy budou zajišťovat péči zpravidla od pondělí do pátku v době dle dohody mezi rodiči a vedením školy.

Určené školy budou zejména vykonávat péči spočívající v/ve:

 • vytvoření podmínek pro distanční výuku dětí (kterou zajišťuje jejich kmenová škola),
 • dozoru a dohledu zletilou osobou,
 • stravování (zpravidla ve školní jídelně při dodržení protiepidemických opatření),
 • vedení základní evidence docházky dětí.

Dítě může být do zařízení umístěno na základě přihlášky.  Základem je vyplnění přihlášky, její potvrzení zaměstnavatelem kvůli ověření příslušnosti do krizových profesí, a její doručení určené škole buď prostřednictvím zaměstnavatele, nebo osobně zákonným zástupcem dítěte (v obou případech lze poslat i scan přihlášky elektronickou poštou). Určená škola následně kontaktuje rodiče a společně dohodnou podrobnosti nástupu dítěte. Z technických důvodů bude péče poskytována zpravidla až den následující po obdržení přihlášky.

Irini Martakidisová